HomeNieuwsAftrap gemeenteraadsverkiezingen 'SGP is het degelijk alternatief'

Aftrap gemeenteraadsverkiezingen 'SGP is het degelijk alternatief'

Publicatiedatum: 19 jan. 2018 | SGP

‘Een christelijk geluid, een consistent verhaal en een constructieve bijdrage. Deze drie c’s zijn het waarmerk van de SGP. In meer dan honderd gemeenten is de SGP een degelijk alternatief. Christelijk. Consistent. Constructief. De SGP gaat dan ook vol vertrouwen de campagne in voor de gemeenteraadsverkiezingen.’ Dat zegt SGP-voorman Kees van der Staaij bij de start van de SGP-campagne voor de raadsverkiezingen in Veenendaal.

Zondagsrust, solide financiën, duurzaamheid
Kees van der Staaij: “Natuurlijk spelen niet in elke gemeente dezelfde kwesties. Nunspeet is geen Middelburg en Veenendaal geen Dantumadeel. Maar ongetwijfeld zullen ook herkenbare SGP-speerpunten door het hele land terugkomen:

  • De bescherming van de rust op zondag, nodig om even op adem te komen en als krachtig tegenwicht verdient tegenover de druk van vooral grootwinkelbedrijven die veel kleine winkeliers platdrukken.
  • Een actief sociaal beleid voor mensen in de knel en het tegengaan van eenzaamheid en armoede.
  • Het bevorderen van een goede zorg voor Gods schepping.
  • Degelijk financieel beheer, dus solide gemeentefinanciën, lage lokale lasten en een lokale overheid die een steun in de rug is voor ondernemers in plaats een stok in de spaken.”

Foodvalley
De Veenendaalse wethouder en lijsttrekker Marco Verloop zegt bij de start van de SGP-campagne dat het Rijk niet zonder gemeenten kan. “Een goed voorbeeld is de FoodValley. Veenendaal en omliggende gemeenten als Ede en Barneveld werken samen in de FoodValley. In deze gemeenten zitten veel veehouderijbedrijven, levensmiddelenfabrikanten en groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Door bij elkaar te gaan zitten In het verband van de FoodValley kunnen boeren duurzamer werken, samen vernieuwingen bedenken en zorgen voor een goede afstemming tussen onderwijsaanbod en arbeidsmarktbehoefte. De regio kan zo verder komen dan het Rijk. Laat het kabinet dergelijke projecten steunen vanuit de geldpot van 900 miljoen voor regionale knelpunten. En nóg een oproep aan Den Haag: iets: zit ons niet dwars met starre regels en fiscale barrières voor de sloop van leegstaande stallen en schuren.”

Lijsten
De SGP is in meer dan honderd gemeenten actief. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart doet de SGP in 58 gemeenten mee met een eigen lijst (waarvan 8 nieuwe ten opzichte van de vorige verkiezingen*). In 38 gemeenten is er een gemengde lijst van ChristenUnie en SGP (waarvan 1 nieuwe plaats ten opzichte van de vorige keer). En 3 combinaties onder andere naam waarbinnen SGP’ers participeren. Veertien gemeenten waar de SGP actief is, doen niet mee vanwege aanstaande herindelingsverkiezingen.

* Betreffende plaatsen zijn:
Amsterdam, Amersfoort, Bronckhorst (CU/SGP), Hardenberg, Harderwijk, Hoogeveen,
Overbetuwe, Smallingerland (Drachten), Voorst