11 november 2015

60% huurverhoging voor Watervrienden Woerden?

Geacht college,
WoerdenSport is sinds enkele maanden verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van de zwembaden in Woerden. Bij de start is gesproken over minder lasten voor de gemeente, waarbij de zorgen voor tariefverhogingen werden weggenomen. Voor onze fractie reden om in te stemmen met de overdracht van het beheer.

Al 44 jaar is de vereniging Watervrienden Woerden actief. Het doel van de vereniging is om betaalbaar zwemonderwijs te geven aan iedere belangstellende in Woerden en omstreken. Hierbij staat het zwemplezier voorop. Deze betaalbaarheid staat voor de lessen Zwem-ABC zwaar onder druk. Met name voor minima en gezinnen met veel kinderen kan dit een belasting worden. Van de ruim 300 leerlingen volgen er zo’n 200 lessen Zwem-ABC.

De fractie ChristenUnie/SGP vind het belangrijk dat betaalbaar zwemonderwijs in Woerden blijft gehandhaafd! Het levert een onwenselijke situatie op wanneer ouders / verzorgers besluiten hun kinderen geen zwemles meer te laten volgen. Of wanneer kinderen met een beperking niet meer de individuele aandacht krijgen tijdens zwemles die nodig is, terwijl Watervrienden Woerden hierin voorziet. Watervrienden Woerden voorziet daarnaast in een behoefte door de kleinschaligheid, waardoor kinderen die extra ondersteuning behoeven, hier goed tot hun recht komen.

WoerdenSport heeft na de overdracht een forse huurverhoging aangekondigd voor Watervrienden Woerden. Deze contributieverhoging is zo fors dat Watervrienden Woerden de contributie voor haar leden moet verhogen met zo’n 60%.

Om die reden heeft de fractie de volgende vragen aan het college:
1) Is het college ervan op de hoogte dat WoerdenSport de huur van het bad voor lessen Zwem-ABC van Watervrienden Woerden zodanig wil verhogen dat de contributie noodzakelijkerwijs met zo’n 60% gaat stijgen? (Contributie per kwartaal per deelnemend kind is nu € 36,- Dit wordt rond de € 55,- tot € 60, - per kwartaal.)
2) In de uitvoeringsovereenkomst tussen Gemeente Woerden en Woerdensport Zwembaden B.V. is afgesproken dat er geen veranderingen zullen plaatsvinden in de huidige afspraken. Hoe past de voorgenomen huurverhoging hier in?
3) Onder punt 4.2 van de Resultaten & Randvoorwaarden van de uitvoeringsovereenkomst, staat dat de bestaande activiteiten en het huidige gebruik van beide zwemlocaties door Woerdense verenigingen kan blijven plaatsvinden. Is het college bereidt om hierover verder van gedachten te wisselen met betrokken partijen zodat Watervrienden Woerden gebruik kan blijven maken van de zwemlocatie Batenstein en waarom wel of niet?
4) Is het college van mening dat Watervrienden Woerden geen concurrent is van Woerden Sport omdat zij met vrijwilligers werken en daardoor kleinschalig en in een rustig tempo kunnen werken met kinderen en jongeren. In dat geval is Watervrienden Woerden geen concurrent van WoerdenSport. Waarom wel of waarom niet?
5) Is het college ervan op de hoogte dat Watervrienden Woerden vaak kinderen en jongeren met een beperking of aandoening, kleinschalig en op een rustige manier les geeft, dat hierdoor meer bereikt kan worden dan in regulier zwemonderwijs en dat dit behouden moet blijven voor Woerden en omgeving?

Namens de fractie ChristenUnie/SGP Woerden
Hugo Bulk