Organisatie

De SGP is lokaal opgebouwd uit plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen. De plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen binnen een provincie vormen een provinciale afdeling..

Voor het functioneren van de partij zijn verder nog van belang: de algemene vergadering, het hoofdbestuur, de partijadviesraad en de Commissie van beroep.

Plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen

De SGP kent een duale partijstructuur. Daarmee wordt bedoeld dat de partij zowel plaatselijke kiesverenigingen als afdelingen heeft. Zij nemen een belangrijke plek in in de organisatieopbouw van de SGP.

De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen. De plaatselijke kiesverenigingen hebben hun eigen statuten. Bij de plaatselijke afdelingen is dat anders. Zij vallen onder de statuten van de partij. De afdelingen en kiesverenigingen hebben het directste contact met de leden, met de achterban.

Als er meerdere plaatselijke afdelingen of kiesverenigingen in een gemeente zijn, wordt er een gemeentelijke afdeling opgericht. De taak van de gemeentelijke afdeling komt vooral tot uiting bij gemeenteraadsverkiezingen, want dan is deze afdeling verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken rondom de verkiezingen.

Hier treft u een overzicht van alle afdelingen en kiesverenigingen.

Provinciale afdelingen

De plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen binnen een provincie vormen met elkaar de provinciale afdeling. In het algemeen reglement staat wat de taken en bevoegdheden van deze provinciale afdelingen zijn en in een eigen huishoudelijk reglement van de desbetreffende provinciale afdeling. Hier treft u een overzicht van alle provinciale afdelingen.

Algemene vergaderingen

Jaarlijks, in de regel op de laatste zaterdag van de maand april, wordt een algemene vergadering gehouden, de zogenoemde partijdag. In die vergadering komt onder meer aan de orde: de vervulling van bestuursvacatures, voorstellen van het hoofdbestuur of van plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen, het financieel jaarverslag en het secretariaatsverslag. De jaarverslagen zijn te raadplegen hier te downloaden.

Elke plaatselijke afdeling of kiesvereniging vaardigt namens de afdeling/kiesvereniging personen af die tijdens de algemene vergadering namens de afdeling/kiesvereniging het woord kunnen voeren. Deze afgevaardigden hebben ook stemrecht. Het aantal afgevaardigden is naar rato van het aantal lokale leden.

Landelijk bestuur

De partij wordt bestuurd door het hoofdbestuur. Elk bestuurslid zit voor de termijn van vier jaar, welke maximaal drie keer verlengd kan worden. Voor de continuïteit en doorstroming treden de leden volgens een opgesteld schema af.

Hier ziet u wie er op dit moment zitting hebben in het Hoofdbestuur.

Partijadviesraad

De SGP heeft een partijadviesraad die door het hoofdbestuur wordt geconsulteerd in belangrijke partijaangelegenheden. De adviezen hebben geen bindend karakter.

Commissie van beroep

De commissie van beroep neemt kennis van en doet een bindende uitspraak in beroep tegen besluiten tot opzegging van het lidmaatschap door de partij of ontzetting uit het lidmaatschap.

Wetenschappelijk Instituut

De Guido-de-Brèsstichting is het wetenschappelijk instituut voor de SGP. Het instituut is opgericht in 1974 en wil een bijdrage leveren aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen vanuit staatkundig gereformeerd perspectief. Klik hier voor de website van het Wetenschappelijk Instituut.

SGP-jongeren

SGP-jongeren is de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Ze bestaat sinds 1934 en is daarmee ook gelijk de oudste.

We willen jongeren enthousiast maken en betrekken bij politiek. Het is onze missie om jongeren politiek te laten ontwikkelen door mee te doen aan maatschappelijke discussies. Dit doen we door het organiseren van evenementen en debatten, maar ook door het uitbrengen van de Klik en In Contact.

De landelijke organisatie van de jongeren bestaat uit het bestuur en de commissies. Daarnaast zijn de SGP-jongeren met ongeveer 30 plaatselijke verenigingen over het hele land vertegenwoordigd.

De SGP-jongeren vormen we niet met een select gezelschap, maar met al onze jongeren. Het is ons doel om christelijke politiek in de levens van jongeren te brengen en het voor hen te laten leven.

Klik hier voor meer info of om lid te worden van SGPJ.

SGP-internationaal

Het Internationaal Secretariaat is het eerste aanspreekpunt voor internationaal opererende christelijke hulporganisaties en politieke zusterpartijen in het buitenland. Daarmee beoogt het om vanuit de expertise vanuit de SGP een bijdrage te leveren aan de christelijke politiek wereldwijd. Klik hier voor de pagina van SGP-internationaal

Bestuurdersvereniging

SGP-bestuurdersvereniging heeft als doel SGP-bestuurders en politici te ondersteunen in hun werkzaamheden. De SGP-Bestuurdersvereniging is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders. Hier vindt u meer informatie over de SGP-Bestuurdersvereniging

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.