11 juli 2017

9 op de 10 zorgmeldingen bij WoerdenWijzer gevolg van relatieproblematiek


Uit antwoorden op vragen van Job van Meijeren (CDA) en Hugo Bulk (ChristenUnie-SGP) aan WoerdenWijzer blijkt dat de zorgmeldingen bij WoerdenWijzer in 9 van de 10 gevallen het gevolg zijn van relatieproblematiek.

WoerdenWijzer is de gemeentelijke organisatie die zorg en ondersteuningsvragen coördineert. 

“Een schokkende constatering. Waar zeker iets aan gedaan moet worden” geeft Job van Meijeren aan. Uit de antwoorden blijkt dat er in 2015 in Woerden 101 huwelijken of geregistreerde partnerschappen afgesloten werden door inwoners van Woerden. Tegelijkertijd lag het aantal scheidingen in Woerden voor 2015 boven de 100. Inmiddels loopt ongeveer 1 op de 5 scheidingen uit op een vechtscheiding, een groeiend aantal. In die situaties is er meestal sprake van inwonende kinderen onderen de 18 jaar.

Voor het CDA en de ChristenUnie-SGP Woerden is dit een reden om hier meer aandacht voor te vragen. Wat de beide fracties betreft start preventie voordat een relatie eindigt. In het privéleven van mensen is de rol van de overheid beperkt. Over de rol van de gemeente in preventieve zin, daarover moeten we met elkaar in gesprek. De effecten van stukgelopen relaties op de samenleving zijn namelijk erg groot. Naast de grote aantallen kinderen die ermee te maken hebben en de gevolgen daarvan, kan ook worden gedacht aan huiselijk geweld, ziekteverzuim, financiële problemen zoals schulden, afhankelijk zijn van een uitkering, en extra beslag op de (sociale) woningvoorraad.

Jeugdzorg constateert dat (v)echtscheidingssituaties steeds grimmiger verlopen, met meer strijd, en van een langere duur zijn. Hierdoor worden de betrokken kinderen langer blootgesteld aan een situatie van complexe gezinsproblematiek en hebben zij een verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen.

Hugo Bulk
Commissielid Welzijn
ChristenUnie - SGP Woerden