27 januari 2014

Aan de knoppen draaien van het onderhoud

Ibor, u heeft de term vast wel eens voorbij horen komen. Een cryptische afkorting, die staat voor Integraal Beheer Openbare Ruimte. Integraal, omdat alle facetten erin meegenomen worden. Dus niet alleen het onderhoud, bijvoorbeeld een gat in het wegdek of een boom die omgevallen is. Nee, ook vervanging hoort daarbij.

Zo'n vijf jaar gelden heeft de gemeenteraad besloten volgens deze methodiek te gaan werken. Daar werd toen een hoger budget voor gereserveerd, maar na verloop van tijd bleek dat de meerderheid van de raad de middelen toch ergens anders aan wilde (of moest?) besteden. Er werd dus 'minder meer' uitgegeven. Inmiddels zien we dat het straatbeeld toch wel erg naar beneden is gegaan, en als ChristenUnie/SGP is ons dat een doorn in het oog. 

Kosten Vandaar dus een "knoppensessie" waarin we met diverse niveau's konden wisselen. Een voorbeeld, de fietspaden worden nu onderhouden op niveau C. In rapportcijfers een matige vijf. Stel dat we naar een 7+ willen gaan (niveau B) dan kost dat jaarlijks 120.000 euro extra. Willen we heel Woerden naar niveau B halen, dus ook speelplaatsen, buitengebied, industrieterreinen, riolering en begraafplaatsen, dan kost dat de gemeente op jaarbasis 1,8 miljoen euro. 

Tijdens de sessie hebben we ook uitvoerig stilgestaan bij wat het voordeel zou zijn om op een hoger niveau te gaan zitten. Natuurlijk, het beeld en de veiligheid gaan omhoog, maar scheelt het de gemeente ook kosten doordat het onderhoud dan goedkoper wordt? Ten dele, is het antwoord. 

In de aanbesteding van het groen bijvoorbeeld, vragen we van aannemers niveau C. De meeste aannemers onderhouden op eigen beweging op niveau B, omdat dit het onderhoud vergemakkelijkt. Daar zit dus nu een voordeel voor de gemeente in, wat niet direct in de prijs terugkomt. Maar op de lange termijn is het voor sommige onderdelen wel voordeliger. Echter, we hebben dan eerst een extra investering nodig omdat we van een achterstand moeten terugkomen. En al met al is het dus op korte termijn altijd duurder, slechts op de lange termijn zou dit rendabeler zijn. Bijvoorbeeld een weg die je nieuw aanlegt, kun je op hoger niveau onderhouden en over de afschrijvingstermijn van 40 jaar zou je dan (wellicht) geld kunnen besparen. 

De knoppensessie komt nog naar de fracties, op verzoek van diverse raadsleden. Juist in de komende tijd interessant om eens te kijken wat andere accenten kunnen betekenen. Terug naar het ideale plaatje, groen als een biljartlaken en straten die super schoon zijn. Dat zou jaarlijks ongeveer 20 miljoen extra kosten. En dat voorstel zal het dus niet halen. 

Een paar leuke wetenswaardigheden: 

- Begraafplaatsen naar een hoger niveau kost € 30.000 extra 
- Onderhoud fietspaden omhoog kost € 120.000 extra 
- Alle openbare ruimte naar niveau B kost € 1,8 miljoen extra 
- Het totaal budget bedraagt zo’n € 14 miljoen op dit moment, maar zit in diverse  begrotingsposten. 
- In aanbestedingen wordt de “social return” wel meegenomen, maar dit is niet in geld uit te drukken (Social return is bijv de verplichting om taken door bijv. FermWerk te laten uitvoeren) 
- Alleen groen en verharding in woonwijken omhoog kost € 636.000 extra 
- Er wordt steeds geprobeerd om “werk met werk” te maken, bijv rioleringswerk combineren met bestrating, bomen enz 
- Bedrijventerreinen naar hoger niveau brengen kost € 200.000 extra 

NB: Alle bedragen zijn op jaarbasis

Bekijk hier de interessante presentatie van wethouder Cor van Tuil over Ibor.