23 september 2015

Acute nood vraagt om een handelende overheid

Op televisie zien we elke dag de beelden. Ook in kranten en tijdschriften worden we er dagelijks mee geconfronteerd. Hartverscheurende taferelen. Vluchtelingen, gezinnen die hun huis en bezittingen hebben achter gelaten om hun door oorlog geteisterd land te ontvluchten.  Alleen al in Libanon verblijven op een bevolking van 4,5 miljoen mensen 1,2 miljoen vluchtelingen. Schattingen geven aan dat 50% van de Syrische bevolking op de vlucht is. Zij leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden, soms in kampen, geteisterd door extreme kou. Vluchtelingen die nu in Europa veiligheid en rust zoeken. Het is op dit moment het grootste politieke thema in Europa. Hoe kunnen we deze vluchtelingen opvangen. Ook Nederland wordt hier in snel tempo mee geconfronteerd. Rond de 4000 vluchtelingen kwamen afgelopen week onze grens over. Er is sprake van acute nood. Dit vraagt om een handelende overheid. De fractie van de ChristenUnie/SGP vindt het dan ook heel goed dat burgemeester Molkenboer is ingegaan op het verzoek om voor crisisnoodopvang te zorgen. Wij denken dat de bevolking van Woerden dit ook begrijpt. Natuurlijk zijn er vragen over hoe het verder moet. Daar moeten we het zeker ook over hebben. Maar nu gaat het om acute nood. Dit vraagt om acute opvang en hulp. Wel is goede communicatie bij een dergelijke situatie essentieel. De fractie is blij dat dit  inmiddels goed en adequaat is opgepakt. 

Wij willen ons in komende debatten laten leiden door de woorden van Jezus: “want ik had honger, en u gaf mij te eten; Ik had dorst, en u gaf mij te drinken; Ik was vreemdeling, en u verleende mij onderdak”.

Henk van Dam, raadslid