11 februari 2014

Aftrap verkiezing 2014

Maandagavond 10 februari heeft de SGP de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing gestart. Een debat tussen de SGP en Lijst van der Does vormde de start van de avond. Beide partijen gaven kort hun standpunten weer. Hieruit blijkt dat de SGP en Lijst Van der Does op een aantal terreinen hetzelfde denken. Er zijn echter ook een aantal standpunten, zoals veiligheid in de wijk, de aanleg van de westelijke randweg en de zondagsopenstelling, waarover verschil van mening is. Na een korte pauze werd er samen met de leden een discussie gevoerd. De circa 30 leden die aanwezig waren, maakten de discussie vooral praktisch van aard.

Na het debat was er o.l.v. dhr. J.H. Mauritz tijd voor bezinning. Naast alle standpunten die we als partij hebben om stemmen te trekken, is het van groot belang dat de Heere er Zijn zegen over gebiedt. Laten wij ootmoedig zijn en bidden voor alle lagen van de politiek. Daarnaast gaf hij aan dat wij het niet in eigen kracht doen, maar wij hebben een Koning. We mogen bij de Heere terecht, die over alles regeert tot de wederkomst van de Heere Jezus. Na een korte meditatie is er een zegen gevraagd over de campagne en de avond afgesloten.