30 oktober 2014

Aftreden wethouder Cor van Tuijl

Voor de fractie ChristenUnie/SGP is het besluit van Cor, hoe begrijpelijk ook, een groot verlies. Cor van Tuijl is een gezicht in Woerden. Jarenlang het boegbeeld van de SGP, een kundig raadslid en nu al 2,5 jaar wethouder namens onze fractie. Tragisch als je dan, door een handhavingincident, je genoodzaakt ziet om af te treden. Politiek is hard zeggen mensen wel eens. En op dit soort momenten zien we nog eens duidelijk hoe hard hard is. Hier treedt iemand af die zich voor meer dan 100% inzette voor zijn taak als wethouder. Voor hemzelf niet makkelijk, voor ons een verlies. Wij respecteren zijn besluit en begrijpen dit ook. We wensen hem in het bijzonder sterkte en Gods zegen toe.

 

De fractie ChristenUnie/SGP dankt de coalitiepartners voor hun constructieve houding en we hopen samen met hen het huidige beleid voort te zetten.

 

Hieronder de brief die wethouder Cor van Tuijl op 30 oktober 2014 aan burgemeester Molkenboer heeft geschreven. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Woerden.

 

Woerden, 30 oktober 2014

 

Geachte voorzitter,

Op zondag 19 oktober bezocht ik als wethouder handhaving de winkel Bont & Blauw. 

De winkel was in overtreding en verbeurde daardoor een dwangsom. Bij het verlaten van de winkel schold ik de winkelier in dit specifieke geval de boete kwijt. Dit enkele feit is de aanleiding geweest tot een discussie binnen de coalitie en tussen mij en mijn fractie.

De uitkomst van deze discussie is dat ik als handhaver de beleidslijn van de gemeentelijke handhaving heb doorkruist en daarmee het college alsmede mijn fractie van ChristenUnie/SGP in verlegenheid heb gebracht.

Hierdoor is mijn geloofwaardigheid op een voor mij en mijn fractie aangelegen punt, de handhaving van de zondagsrust, dermate aangetast dat ik bij deze mijn ontslag als wethouder van de gemeente Woerden neem. 

Ik wens u, de gemeenteraad en college wijsheid toe in al uw besluiten.

Met een hartelijke groet,

Cor van Tuijl

Klik hier voor de brief in pdf formaat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------