12 maart 2016

Afvalbeleid opgeschoond

De burger krijgt geld terug en een beloning daar bovenop bij nog betere afvalscheiding.........

Het nieuwe afvalbeleid en de invoering ervan heeft al veel stof doen opwaaien. Dat geldt voor de raad, en zeker ook voor de inwoners van Woerden. In de raad en de commissies heeft het afvalbeleid veel aandacht gehad. De nodige vraagtekens zijn gezet door bepaalde partijen. Nu hebben we middels een raadsinformatiebrief de huidige financiële stand van zaken kunnen vernemen. Een doorrekening van het nieuwe afvalbeleid.

En wat blijkt? In tegenstelling tot de onrust veroorzaakt door enkele partijen, blijken de kosten toch lager uit te pakken. Het tarief hoeft niet omhoog, en de inwoner blijkt zelfs weer geld terug te kunnen ontvangen. Door de hogere afvalscheiding en de lagere kosten voor de invoering van het door de inwoners gekozen nieuwe inzamelsysteem van afval kan er geld terug naar de inwoners van Woerden.

Wat de coalitie betreft gaat € 25 per huishouden terug nog niet ver genoeg en daarom zullen de fracties bij de begrotingsoverleg voor 2017 een nieuw voorstel indienen. Er kan nog meer terug!

Henk van der Griendt 
Raadslid CU-SGP