3 december 2013

Armoede stijgt, voedselbank groeit

Armoede stijgt, voedselbank groeit

Tijdens een bezoek van de  fractie ChristenUnie/ SGP aan de voedselbank in Woerden  eind november, werd duidelijk dat ook in Woerden de afhankelijkheid van de voedselbank groeit.  Mevr. Hannie van Duuren  van “Intake en beoordeling”  verwacht dit jaar meer dan 100 cliënten te moeten helpen. Vorig jaar waren er 80 aanmeldingen.  Mensen blijken steeds vaker in financiële moeilijkheden te komen en kunnen hun huur of energierekening niet meer betalen.  Dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen die het SCP de afgelopen week in de armoedemonitor presenteerde.  Fractieassistent Marjoke Verschelling: “je raakt onder de indruk van de professionele aanpak en de inzet van de 35 vrijwilligers, een vangnet waar de gemeente niets aan organiseert, dat is goud waard! Wel is de vraag hoe de eigen gemeentelijke vangnetten werken als het beroep op de voedselbank zo stijgt. Preventie in de vorm van bijvoorbeeld schuldhulpverlening en voorkoming van armoede blijven essentieel. ”

 

Bijdragen aan de voedselbank

De voedselbank is sinds mei dit jaar gevestigd aan De Bleek 6, waar ze haar pakketten samenstelt en verdeeld. Veel Woerdense ondernemers en kerkgenootschappen dragen hun steentje bij aan de voorraad van de Voedselbank.  Om in de vraag te voorzien, blijken deze bijdragen van cruciaal belang. De fractie van ChristenUnie-SGP zal de ontwikkeling van de Voedselbank en daarmee ook het armoedebeleid van de gemeente Woerden nauwlettend blijven volgen.