25 juli 2017

Asbest in Woerden!


Asbest is van ons. Het zit nog steeds in huizen en gebouwen waar we dagelijks gebruik van maken.

Voor 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd, dit is door de landelijke overheid bepaald. Dit verbod gaat gelden voor alle asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. In 2024 is het al 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.

Dit verbod geldt voor oppervlakten als schuren en stallen maar ook voor bijvoorbeeld een kleine fietsenstalling in de achtertuin. Het verbod geldt voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen.

Deze maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Want oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid.

Gemeente Woerden is verantwoordelijk voor de inventarisatie van het aantal asbestdaken in Woerden, voor de voorlichting richting onze inwoners over slopen en subsidiemogelijkheden daarvoor en op termijn voor de handhaving. Redenen voor de fractie CU-SGP Woerden om het college hierover vragen te stellen. Is er al een inventarisatie begonnen en zo niet wanneer gaat dat gebeuren? Wordt er samenwerking gezocht in de Provincie en komt er een plan van aanpak naar de raad om het verwijderen van asbestdaken in Woerden serieus op te pakken.

De fractie hoopt op een adequate reactie en zal aanvullende voorstellen doen als dat nodig is.

Fractie CU-SGP Woerden,

Hugo Bulk
Commissielid Welzijn