24 januari 2014

Bart Jan Spruyt in Zegveld over: "SGP op de tweesprong"

“Bart Jan Spruyt is een Nederlandse historicus, journalist, columnist en rechts-conservatief denker. Hij oriënteert zich vooral op het conservatisme en wil dit in de Nederlandse samenleving verspreiden.

Spruyt is medeoprichter van de Edmund Burke Stichting. Van 1994 tot 2002 werkte hij als politiek journalist bij het Reformatorisch Dagblad. Spruyt werkt sinds anno 2008 als freelance journalist, o.a. voor Elsevier en HP/De Tijd.

Hij is actief op het conservatieve terrein door het organiseren van activiteiten voor studenten in het kader van de Burke Stichting.”