25 april 2017

Blijft De Kindertelefoon bestaan?

 

De fractie CU-SGP in Woerden heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college en wil weten of de wethouder kan garanderen dat de overeenkomsten op tijd worden opgestuurd.

Actie vereist
Fractielid CU-SGP Woerden Hugo Bulk: "Concreet betekent dit voor de gemeente Woerden dat we een besluit moeten nemen over het beschikbaar stellen van het geld voor deze organisaties. We moeten dit op tijd (voor 1 juni 2017) doen. Als de organisaties niet op tijd de overeenkomsten krijgen, krijgt het personeel ontslag."

Kindertelefoon
Als de gemeente niet tijdig de overeenkomsten tekent, dan betekent dat onder andere dat het voortbestaan van De Kindertelefoon in gevaar komt. Bulk: "De Kindertelefoon vervult in Nederland een unieke en wettelijke taak: De Kindertelefoon biedt een luisterend oor aan alle kinderen in Nederland van 8-18 jaar die daar behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld in de aanpak van kindermishandeling is de rol van De Kindertelefoon echt belangrijk. We hebben hier als college en raad een gezamenlijke verantwoordelijkheid."

Hugo Bulk
Fractie CU-SGP Woerden