14 juni 2021

Chris Stoffer - Tweede Kamerlid SGP - “SGP: Het goede van rechts en van links”.

31 mei was Chris Stoffer in Woerden te gast bij de SGP in Woerden. Hij ging in zijn referaat in op het thema: “SGP: Het goede van rechts en van links”.

Chris Stoffer - Tweede Kamerlid SGP - “SGP: Het goede van rechts en van links”.
Hij ging in op vele politieke onderwerpen die spelen in de Tweede Kamer en deelde ze in bij rechts of bij links. De conclusie was de onderwerpen op rechts groter zijn dan op links vanuit de SGP bezien. Vooral als het gaat over defensie, het op orde houden van de financiën bij de staatshuishouding en de migratiepolitiek. Maar als het gaat over de zorg voor de naaste zoals bij de besluitvorming rond het sociale domein dan is de het stemgedrag van de SGP eerder links dan rechts.

In de Tweede kamer is het algemeen bekend gegeven dat de SGP de partij is met de naar verhouding van het aantal Kamerleden hoogste deelname en betrokkenheid bij de verschillende commissies en debatten!

Tijdens het referaat was er een levendige interactie met de aanwezigen. Op de vraag hoe het staat met de aanschaf en bouw van de onderzeeboten bleek de grote betrokkenheid van de spreker bij deze ontwikkeling. Het is absoluut wenselijk volgens de heer Stoffer dat het Nederlandse bedrijfsleden deze onderzeeboten gaat bouwen. Er is voldoende technische knowhow in Nederland aanwezig en door deze kennis te gebruiken wordt deze ook behouden voor ons land. Het is nog onzeker of de minister die kant op wil ombuigen.

Ook kwamen er vragen over het landbouwbeleid van de overheid en de samenwerking met de Christen Unie. Wat de samenwerking met de Christen Unie betreft stelde hij dat deze partij het dichtste bij de SGP staat. Zeker als het gaat over de ethische onderwerpen. Op dit terrein is er in de Tweede Kamer herkenning en samenwerking met elkaar. Dat is in veel mindere mate het geval met het CDA, alhoewel er enkele individuele CDA Kamerleden zijn waar herkenning is voor wat betreft het christelijk gedachtengoed. Ook bij Ja21, de partij van Joost Eerdmans, is dat het geval bij één van de Kamerleden.
Aan het eind van de avond werd de heer Stoffer met een echt Woerdens kaaspakket bedankt voor zijn lezing en de beantwoording van de vragen.
We zien terug op een mooie en goed inhoudelijk SGP bijeenkomst!