21 mei 2014

Coalitieakkoord Woerden bereikt

De CU/SGP fractie heeft actief deelgenomen aan de coalitievorming en -besprekingen om te komen tot een nieuw college voor de raadsperiode 2014-2018. In de achterliggende weken is hard gewerkt het coalitieakkoord. En dat akkoord is de afgelopen week tot stand gekomen tussen de huidige coalitiepartners D66, Progressief Woerden, VVD en CU/SGP, aangevuld met Sterk Woerden als nieuwe partij. Het bereikte akkoord "Samen werken aan het Woerden van morgen, vertrouwen geven en verbindingen maken" kunt u hierbij vinden. Simon Brouwer (SGP) en Henk van Dam (CU) hebben als onderhandelaars namens CU/SGP opgetreden in dit proces.  

Veel punten zijn ingebracht en besproken. Veel punten van ChristenUnie en SGP zijn onverkort overgenomen door de andere partijen. Wat betreft zondagsrust en zondagsopenstelling hebben we onderhandeld met 4 partijen die zich in verkiezingstijd en onderhandelingsperiode sterk ingezet hebben voor volledige openstelling van winkels of gingen voor volledige vrijheid voor ondernemers om hun winkel open te stellen. Het bereikte compromis, namelijk behoud van de huidige situatie, staat ver af van het standpunt van ChristenUnie en SGP dat alles gesloten blijft. Er was geen ander resultaat mogelijk dan een politiek compromis.

 Het bereikte akkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Dat betekent dat het alleen afspraken bevat over zaken die partijen in elk geval vastgelegd wilden zien.

 Cor van Tuijl zal opnieuw namens ChristenUnie/SGP wethouder worden met een portefeuille waarin voor beide partijen herkenbare punten in zitten.

 Afgelopen maandagavond 19 mei zijn de gezamenlijke ChristenUnie/SGP-fractie en de beide besturen bijeen geweest om het onderhandelingsproces en -resultaat én akkoord te beoordelen. We constateren dat het een goed en evenwichtig akkoord is geworden, waarin ChristenUnie en SGP zich herkennen. We hebben unaniem besloten dat het bereikte akkoord een goed resultaat van de onderhandelingen is, in de wetenschap dat op het punt zondagsopenstelling een politiek compromis gesloten is.

 Voor de verdere toelichting is de publieke versie van de motivatiebrief te raadplegen.

 Aanstaande dinsdag 27 mei vanaf 20.00 uur wordt het akkoord besproken in de gemeenteraad en worden de beoogde wethouders na akkoord door de raad beëdigd. Wij willen u uitnodigen om deze vergadering in het stadhuis bij te wonen.

Voor verdere toelichting, kunt u contact opnemen met fractielid Simon Brouwer (scbrouwer@sgp-woerden.nl of 06-211221653) of voorzitter bestuur SGP Jan de Wildt (j.de.wildt@wxs.nl of 06-22918863).

Zie ook Woerdense Courant

Bijlagen:

Motivatie coalitiedeelname publieke versie.pdf

140520 coalitieakkoord definitief.pdf

 

Bron: foto intro - Woerden.tv