15 oktober 2014

Collegeprogramma 2014-2018

‘Het Woerden van morgen: samen denken, samen doen’

Collegeprogramma 2014 – 2018 vastgesteld

Het Woerdense college heeft zijn prioriteiten voor de komende vier jaar neergelegd in het collegeprogramma 2014 - 2018. ‘Samen denken, samen doen’ is een uitnodiging aan iedereen om bij te dragen aan het Woerden van morgen. Het collegeprogramma geeft richting op hoofdlijnen, samen met anderen wordt dit programma verder uitgewerkt. Dit college staat nadrukkelijk naast de inwoners en wil meebewegen met initiatieven in de samenleving.

 

Woerden is een krachtige samenleving waaruit veel initiatieven voortkomen. Inwoners, ondernemers en instellingen krijgen de komende jaren meer ruimte om eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Het collegeprogramma is dan ook geen strak omlijnd programma. Iedereen die dat wil, kan er een bijdrage aan leveren. Dat vraagt om een open en transparante houding van de gemeente. Via werkbezoeken aan wijken, dorpen, instellingen, bedrijven en verenigingen en via spreekuren, face to face of  via twitter, zoekt het college de samenleving op. Inwoners en organisaties worden tijdig geïnformeerd en krijgen gelegenheid op relevante zaken mee te denken of initiatieven te ontplooien. Door als gemeente dichtbij en benaderbaar te zijn, ervaren inwoners steun en stimulans. De rol van de gemeente is vooral faciliterend en verbindend. De gemeente geeft vertrouwen en legt relaties, met en tussen initiatiefnemers en potentiële partners. Uitgangspunt is daarbij steeds: hoe kunnen wij het voor u mogelijk maken?

College Woerden

De raad vervult zijn sturende rol door in debat te gaan over visie, alternatieven, kansen en risico’s, en door het maken van keuzes die uit dat debat voortkomen.

Een uitgebreide beschrijving van wat het college de komende jaren wil bereiken, is te lezen in het collegeprogramma ‘Het Woerden van morgen: samen denken, samen doen’. 

Download het officiële persbericht

Download het college programma