7 december 2015

Cultuurbeleid van de gemeente Woerden

Het cultuurbeleid van de gemeente Woerden voor de jaren 2016 tot 2019 wordt binnenkort vastgesteld. Aan de hand van een aantal concrete projecten wil ik u laten zien waarom dit de goedkeuring heeft van onze fractie.

Het Verhaal van Woerden (www.verhaalvanwoerden.nl) , wat in 42 thema verhalen vertelt wordt is een goed voorbeeld van educatie waardoor cultuurhistorische waarden worden overgebracht. Het is belangrijk dat iedereen, ook jongeren, op eigen wijze worden aangesproken. Het is daarom goed dat de gemeente Woerden dit oppakt met de scholen.

Het Stadsmuseum van Woerden www.stadsmuseumwoerden.nl is een instelling die inhoudelijk kan bijdragen aan kennis over de lokale cultuur en geschiedenis. Een mooi initiatief van hen is om mensen met Alzheimer een eigen programma te bieden. Zeer waardevol!

De rol van de bibliotheek www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl, in de veranderende samenleving blijft een belangrijke rol. Via digitale dienstverlening en projecten als Bibliotheek op school blijft die rol behouden. Of door samenwerking te zoeken met andere organisaties om laaggeletterdheid aan te pakken. De fractie van CU-SGP Woerden is hier content mee. Niet alleen in een gebouw, maar dus ook op andere manieren als bibliotheek actief zijn in de maatschappij.

Wij geloven dat we talenten gekregen hebben om die zo goed mogelijk in te zetten. Daarom is het investeren in Woerdens talent erg belangrijk. Ook de inzet van vele vrijwilligers om dit allemaal mogelijk te maken moet voorop blijven staan. Inzet van kapitaal, menselijk kapitaal dus, is belangrijk bij culturele activiteiten.

Zomaar wat voorbeelden van culturele activiteiten die waarde hebben voor de inwoners van onze gemeente. Er valt  te discussiëren over kunstuitingen, evenementen en muziek die niet Bijbels zijn. Maar laten we ook kijken naar de mooie en goede dingen die er in Woerden zeker zijn!

Hugo Bulk

Twitter: @HugoBulk
Mail: hugobulk@cusgpwoerden.nl