19 januari 2017

CU/SGP Wethouder de Weger treedt af

Na terugkoppeling van de bevindingen in de gesprekken die D66 met de overige fractievoorzitters heeft gehad n.a.v. de ontstane bestuurlijke situatie sinds de raadsvergadering van 21 december 2016, heeft wethouder de Weger zijn aftreden aangekondigd.

Hierbij zijn uitgesproken tekst:

Voorzitter!
 
In de raadsvergadering van 21 december j.l. heeft de fractie van ChristenUnie-SGP aangegeven niet langer deel uit te maken van de coalitie. 
 
Ik heb die avond aangegeven, me op mijn positie als wethouder te beraden. 
 
Omdat lijmen één van de door de heer Hoogeveen genoemde opties voor de verkenning was, niet meer en niet minder. 
 
Ook heb ik gezegd, dat ik achter mijn fractie sta. 
Dat is vanzelfsprekend nog steeds het geval.
 
Uit het verslag van de heer Hoogeveen van zojuist blijkt, dat de stap uit de coalitie voor de ChristenUnie-SGP definitief is. 
 
Lijmen is dus geen optie.
 
Daarmee is het politieke mandaat voor mij als wethouder ook vervallen.
 
Dat betekent, dat ik u als raad een brief ga schrijven, waarin ik mijn ontslag aanbied. 
U kunt daar in uw vergadering van de 26ste januari - volgende week dus - kennis van nemen.
 
Concreet: vanaf nu zal ik geen openbare activiteiten meer voor de gemeente Woerden verrichten. 
 
Ik zal na deze vergadering dus ook niet meer bij de commissie Ruimte aanwezig zijn.
 
Wel zorg ik uiteraard nog wel voor een zorgvuldige afwikkeling en overdracht van mijn portefeuille. 
 
Voorzitter, 
 
Nu dit moment gekomen is wil ik u als gemeenteraad van Woerden graag bijzonder hartelijk dank zeggen voor het in mij gestelde vertrouwen. 
 
En over uw hoofden wil ik ook al die fijne mensen in de Woerdense samenleving, die ik mocht leren kennen, hartelijk bedanken voor de samenwerking.
Het waren oprecht twee fantastische jaren!
 
Ik zal op een ander moment ingaan op de dingen die ik voor deze mooie gemeente mocht doen.
 
U gaat vanavond een belangrijk besluit nemen over hoe de gemeente Woerden gedurende de rest van deze raadsperiode bestuurd moet worden. 
 
Ik wens u daarbij die wijsheid toe, die de Engelse prime-minister Theresa May eerder deze week - vrij vertaald - zó onder woorden bracht:
 
"Laten we het besluit van vandaag niet voor onszelf nemen, 
maar voor de mensen waar wij ons werk voor doen. 
 
Voor de toekomst van onze burgers en ondernemers.
 
Zodat, als we over anderhalf jaar terugkijken naar dit moment, 
zij ons niet alleen beoordelen op het besluit dat we nu maken, 
maar juist ook op wat wij gaan maken van dit besluit."
 
Ik dank u wel.
 
Zie ook link