31 december 2016

De beste wensen!


De breuk van onze voormalige coalitiepartners zorgde ervoor dat het jaar 2016, dat bijna achter ons ligt, voor de fractie CU-SGP Woerden anders is afgelopen dan vooraf gedacht. Maar ook in het nieuwe jaar hopen we weer politiek te bedrijven waarbij onze christelijke waarden en normen het uitgangspunt zijn.

Als fractie CU-SGP is onze wens dat Woerden een stad is waar elke inwoner welkom is en blijft! Ongeacht afkomst, religie, persoonlijke omstandigheden, enz. Als fractie staan we daarvoor!

Wij wensen u een voorspoedig 2017.

Namens de hele fractie,

Simon Brouwer
Henk van Dam
Henk van der Griendt
Eric de Jonge
Daphne van der Wind
Jan Doeven
Hugo Bulk