19 februari 2016

Duurzaamheid! Keuze of verantwoordelijkheid!

De SGP organiseerde maandagavond een themavergadering ‘Duurzaamheid is kiezen!’.

De wethouder, dhr. T. Weger CU/SGP, gaf in het kort aan hoe de gemeente duurzaamheid vormgeeft. Dhr. J.C. Dijkgraaf, directeur DWA, vertelde aan de hand van feiten hoe noodzakelijk het is dat ons gedrag op grote schaal moet gaan veranderen. Niet alleen het ver-/gebruik van energie, maar ook ons consumptiegedrag van materialen waarin delfstoffen verwerkt zijn. Ze raken namelijk sneller op dan we soms denken.

Tijdens de workshops ontstond bij de aanwezigen steeds meer het besef dat we concreet actie moeten gaan ondernemen op het gebied van duurzaamheid. Niet in het klein, maar juist op brede schaal. Juist als christenen moeten wij het verschil maken.Duurzaamheid