3 december 2015

Een dag uit het leven van een raadslid

Woensdag 4 november.

Er is een seminar “Op naar klimaat neutrale gemeentes” in het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Over dit onderwerp wisselen de gemeenten Woerden en de partnerstad Steinhagen in Duitsland met elkaar ervaringen uit over de aanpak en de resultaten.

Interessant en dus in de loop van de morgen ga ik op weg met de fiets. Harmelen, Kamerik, Kanis en via de Houtdijk naar het pontje over de Grecht om aan de overkant te komen. Wat wonen we in een mooie omgeving, het Groene Hart.

Het was een interessant seminar. In beide steden ziet men met betrekking tot het thema duurzaamheid, milieu en klimaat weliswaar een verschillende aanpak, maar in deze verschillen zit ook de mogelijkheid om veel van elkaar te leren. De volgende onderwerpen werden aan de diverse tafels besproken en toegelicht: duurzaam bouwen en renoveren, fietsstad, biogas, afvalbeleid en aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs. Het gaat te ver om nu dieper op de onderwerpen in te gaan. Onderwerpen die ook voor de fractie Christen Unie/SGP als belangrijk worden ervaren. In december zal een rapport met aanbevelingen op het gebied van klimaat en energieverbruik aan de gemeenteraden in beide gemeentes worden aangeboden.

Daarnaast hebben we een rondleiding gehad op het Veenweiden Innovatie Centrum. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe we de onvermijdelijke bodemdaling beter kunnen beheersen en welke mogelijkheden het veenweidegebied geeft.

Aan het einde van de interessante en leerzame middag stap ik weer op de fiets. Inmiddels is het donker en al snel bleek de regenjas nodig.

Op weg naar huis om ‘s avonds dankbaar aanwezig te mogen zijn bij de dankdagdienst.

Henk van der Griendt