12 september 2015

Een jaar gemeentepolitiek

Wat gaat de tijd snel, een jaar is zo maar voorbij. In september vorig jaar werd ik fractieassistent. Om vervolgens een half jaar later in maart als raadslid te worden geïnstalleerd om Leon de Wit op te volgen. In mijn eerste jaar gemeentepolitiek zijn heel wat onderwerpen behandeld in de diverse commissies, op informatieavonden en in de gemeenteraad. Leuk om je te kunnen verdiepen in de vele onderwerpen die de revue passeren. Een interessante en leerzame periode.

Een van de onderwerpen waar ik me mee bezig heb gehouden is het bestemmingsplan "Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld" en het dancefeest dat is gehouden op 11 juli. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om daar dergelijke evenementen te organiseren. Er worden dan wel voorwaarden verbonden aan de door de gemeente af te geven vergunning voor het evenement. Is een dergelijk dancefeest iets dat de fractie CU / SGP graag georganiseerd ziet in onze gemeente? Nee, maar we kunnen het uiteraard ook niet tegen houden. 

Dat er onrust ontstaat bij omwonenden van de recreatieplas over het te organiseren feest is duidelijk en ook te begrijpen. Er waren zorgen over geluidsoverlast, parkeerproblemen en de veiligheid van de omgeving ten tijde van het evenement. Als fractielid van de CU / SGP heb ik in april daarover vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder. Deze vragen werden keurig van antwoorden voorzien. 

Daarnaast hadden omwonenden ook een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State naar aanleiding van het bestemmingsplan. Met betrekking tot te organiseren evenementen werd het bezwaar gegrond verklaard. Ook nu heb ik namens de fractie vragen gesteld aan het college. Voor het dancefeest was al een vergunning afgegeven, dus dat mocht dan doorgaan. De gemeente heeft een vinger aan de pols gehouden en geluidsmetingen gedaan. Nu het feest heeft plaatsgevonden kunnen we stellen dat de overlast beperkt is gebleven en dat organisatie er alles aan gedaan heeft om het feest netjes te laten verlopen. Gedane geluidsmetingen in opdracht van de gemeente gaven geen overschrijding van de normen te zien. 

Maar als raad moeten we een nieuw besluit nemen ten aanzien van een tweetal artikelen als vervolg op de uitspraak op het bezwaarschrift omdat er onvolkomenheden vastgesteld zijn door de Raad van State. Dus komend jaar gaan we ons er weer mee bezig houden. Tot die tijd geen nieuw dancefeest.

Henk van der Griendt

Raadslid fractie CU/SGP