31 december 2015

Een voorspoedig 2016!

De fractie ChristenUnie-SGP Woerden wenst u Gods zegen toe voor het nieuwe jaar en alvast een goede jaarwisseling. Met en voor u hopen we in 2016 het politieke werk weer op te pakken!

Als ChristenUnie-SGP is onze wens dat Woerden een stad is waar vrijwilligers en mantelzorgers ook in 2016 gewaardeerd worden. Zij vormen het cement van de samenleving en verdienen respect voor hun toewijding aan anderen. Vanuit naastenliefde een Bijbelse opdracht, maar ook een prachtige taak die niet in waarde is uit te drukken!

Fiets