15 juni 2021

Eric de Jonge volgt Simon Brouwer op

 

Tijdens de SGP ledenvergadering van 31 mei kondigde het bestuur het vertrek van Simon Brouwer aan en werd Eric de Jonge als zijn opvolger voorgedragen.

Simon Brouwer stelt zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 niet meer beschikbaar als raadslid.

Simon en Eric


Simon vertelde de leden dat hij zeventien jaar betrokken is geweest bij het raadswerk; zeven jaar als fractieondersteuner en tien jaar als raadslid. “Ik vind het een goed moment om ermee te stoppen. Ik wil vooral meer tijd met mijn gezin en voor mezelf hebben. Onze kinderen kennen hun vader niet anders dan dat hij naast zijn werk altijd druk is met het raadswerk. Daardoor ben je meerdere avonden per week niet thuis”, aldus Simon. “Het raadswerk vraagt veel tijd van je en er blijft naast je baan weinig tijd over. Het is daarom goed om het na zoveel jaar over te dragen”.

Het bestuur heeft vervolgens Eric de Jonge voorgedragen als de nummer één van de lijst. Eric de Jonge lichte de kandidaatstelling toe. “Maart 2022 ben ik tien jaar actief als fractie-assistent. Ik wil dit mooie werk graag voortzetten en zie het vooral als een uitdaging om in 2022 als raadslid verder te gaan. De brede dossierkennis uit de achterliggende jaren komt daar goed bij van pas”. De belangstelling voor de politiek zat er bij Eric al jong in. In zijn omgeving merkte men dat op en er werd gezegd dat hij later de politiek zou ingaan. Het actief zijn in de raad vergt veel tijd. Om die reden heeft Eric zijn vrouw en drie pubers betrokken bij de beslissing.

Eric bedankte voor het vertrouwen dat hij van het bestuur krijgt voor zijn kandidaatsstelling. De leden reageerden positief en namen unaniem het voorstel van het bestuur over.