30 december 2016

Ex-gedetineerden in Woerden

 

Landelijke cijfers wijzen uit dat per jaar gemiddeld 1 op de 1.000 inwoners terugkeert uit detentie in een gemeente. Voor Gemeente Woerden zou dit dan gaan om zo’n 45 tot 50 personen per jaar. Daarom heeft de fractie van CU-SGP Woerden vragen gesteld aan het college. De fractie wil graag weten om hoeveel ex-gedetineerden het gaat om zo een beeld te krijgen van de omvang van de problematiek die speelt. Maar ook om te weten om hoeveel jongeren het gaat. Een goede samenwerking met het onderwijs is van groot belang. 

Na detentie is een ex-gedetineerde een vrij burger die zich in de gemeente vestigt met of zonder reclasseringstoezicht. De landelijke regering komt in 2017 met beleid voor een persoonlijke aanpak voor ex-gedetineerden. Het doel van de nieuwe aanpak is mensen beter te laten terugkeren in de samenleving. Bij de hulp aan deze ex-gedetineerden moeten onder andere gevangenissen, gemeenten en lokale zorgverleners meer gaan samenwerken.


De verwachting is dat de rol van de gemeente alleen maar zal toenemen. De fractie wil daarom van het college weten of Woerden bekend is met de landelijke plannen van de regering. Het is belangrijk om gedegen en tijdig hierop te anticiperen.


De fractie CU-SGP Woerden wil dat ex-gedetineerden die hun straf hebben uitgezeten niet tussen wal en schip raken. Maar juist een goede herstart krijgen als zij terugkeren in de samenleving. Wanneer mensen uit detentie terugkeren moet er vaak veel geregeld worden. Identiteitspapieren, inkomsten, onderdak en zorg zijn vaak niet voorhanden. Veel gemeenten hebben een coördinator die ex-gedetineerden hierbij ondersteunt.


Hugo Bulk
Commissielid Welzijn