31 januari 2017

Ex-gedetineerden krijgen persoonlijke begeleiding

 

In 2015 kwamen er 47 ex-gedetineerden, waarvan 4 vrouwen, weer terug in de Woerdense samenleving. In 2014 waren dat nog 29 ex-gedetineerden die terugkeerden. De afgelopen jaren (2014, 2015) zijn er geen jongeren uit Woerden in jeugd-detentie terecht gekomen.

Ex-gedetineerden worden via het Regionaal steunpunt ex-gedetineerden (RCN) opgevangen. Zij vallen dus niet tussen wal en schip. Door maatwerk te bieden krijgen zij een goede herstart om terug te keren in de Woerdense samenleving. De fractie CU-SGP Woerden is hier blij mee. Zo wordt de kans op recidive lager en kost het de belastingbetaler uiteindelijk minder geld. Een dag in de gevangenis is niet gratis. Gemiddeld kost een gedetineerde € 248,- per dag.

Na detentie is een ex-gedetineerde een vrij burger die zich in de gemeente vestigt met of zonder reclasseringstoezicht. Een nazorg coördinator van het RCN werkt specifiek voor ex-gedetineerden in de gemeente Woerden. Deze persoonlijke nazorg is onderdeel van het Veiligheidsbeleid maar ook onderdeel van de Persoonsgerichte Aanpak van criminelen in Woerden.

Hugo Bulk
Commissielid Welzijn

CU-SGP Woerden