8 maart 2017

Fietsen voor de Tweede Kamer


Al deze gemeenten deden in het estafettestokje een oproep aan de Tweede Kamer vanuit hun regio. Ook Woerden heeft deelgenomen aan de estafette. Dinsdag 7 maart hebben Christen Unie leden uit de gemeente Utrecht het stokje aan ondergetekende overhandigd voor het kasteel Woerden. Vervolgens is het stokje in Hekendorp overhandigd aan onze collega’s uit Oudewater. 

De boodschap die we vanuit Woerden hebben meegegeven luidt als volgt:

Gestart in Groningen en nu in de gemeente Woerden op weg naar Den Haag.

Ook de gemeente Woerden heeft te maken met de mogelijkheid van olie- en gaswinning. Niet zoals in Groningen, maar de inwoners in Woerden worden wel gevoed door de beelden uit Groningen. Een grote woonwijk met 10.000 inwoners is gebouwd op een olieveld. Er is absoluut geen draagvlak voor olie- en gaswinning in het prachtige veenweidegebied in deze gemeente. Als de minister maar geen toestemming gaat geven voor boringen!

In het licht van verduurzamen moeten we ons niet meer richten op deze fossiele brandstoffen, maar juist op het duurzaam opwekken van energie. Dat heeft de toekomst voor ons en de volgende generaties. En zo gaan we ook verantwoord om met de ons door God gegeven schepping.

Deze boodschap geven we graag mee richting Den Haag.  

En inderdaad. Omdat de Christen Unie één fractie vormt met de SGP, is de boodschap namens de hele fractie overgebracht naar Den Haag. Op dinsdagmiddag is het stokje gearriveerd op het Binnenhof in Den Haag. Carola Schouten en Stieneke van der Graaf, beiden op de kandidatenlijst van de ChristenUnie, hebben daar de boodschappen uit de regio in ontvangst genomen. 

Terug naar huis maar even langs de boorlocatie van het olieveld gefietst. Nog één en al rust.

Henk van der Griendt
Raadslid fractie ChristenUnie/SGP