27 januari 2014

Fractie bezoekt in Inloophuis ’t Centrum

 Afgelopen week heeft een deel van de fractie genoten van een smakelijke maaltijd bij Inloophuis ’t Centrum. Samen met een groep Woerdenaren werd gegeten en gepraat over dat wat mensen bezighoudt in Woerden. Inloophuis ’t Centrum verzorgt vier avonden in de week een maaltijd in drie gangen, waar gemiddeld 30 mensen gebruik van maken. Het is voor mensen een prettig plek om te gezond te eten en mensen te ontmoeten zo bleek in de gesprekken die we voerden.

Na de maaltijd kregen we een rondleiding van Corrie Tamerus, die samen met haar man John en 99 (!) vrijwilligers, het inloophuis beheert. In het pand van het Inloophuis is sinds kort de Kerk-in-de-buurt-winkel te vinden, waar voor een klein bedrag veel mooie kleding te vinden is. Daarnaast is ook de Gebedswinkel van de Cama Parrousia-gemeente in het pand te vinden en bieden Corrie en John noodopvang voor mensen die tijdelijke huisvesting nodig hebben. Het pand en alle activiteiten in het hartje van Woerden zijn een mooi voorbeeld van een vangnet en springplank voor mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Om springplank te zijn, is het wel nodig dat er in Woerden meer huurwoningen voor starters en ouderen komen,  geeft Corrie aan. Nu merken ze bij het bieden van tijdelijke huisvesting dat het moeilijk is om mensen naar een passende permanente plek te begeleiden. Hier is een rol weggelegd voor de professionele hulpverlening . Deze moet ondersteunend zijn aan vrijwillige ondersteuning zoals deze in het Inloophuis geboden wordt, aldus Simon Brouwer, raadslid ChristenUnie/SGP. Voor beide partijen is dit een belangrijk aandachtspunt in de komende raadsperiode.

Onlangs heeft de EO een reportage gemaakt van Corrie en John en hun werk in ’t Centrum. Deze is te bekijken via: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1386479 . 

Wilt u meer weten: www.weeshuiswoerden.nl