6 februari 2014

Fractie CU//SGP zit met een kater

De fractie ChristenUnie/SGP zit met een kater.

Dit is het gevolg van de raadsvergadering van 30 januari jl. De gemeenteraad stelde een verordening vast waarbij de schenktijden van alcohol binnen de kaders van 12:00 – 01:00 uur aan de vrijheid van verenigingen en instellingen worden overgelaten. De fractie ChristenUnie/SGP probeerde met een amendement nog een aanpassing te bewerkstelligen, waarbij de schenktijden worden gekoppeld aan de laatste verenigingsactiviteit.  Dit is nu al in de meeste bestuursreglementen van de verenigingen zo vastgelegd. Omliggende gemeenten hebben een dergelijke passage opgenomen en ook de Nederlandse Sportorganisatie NOC/NSF  en de GGD adviseren in die richting. De landelijke overheid heeft in de nieuwe Drank-en Horecawet , die al vanaf 1 januari 2013 van kracht is, bepaald dat gemeenten regels voor zogenaamde paracommerciële instellingen moeten vaststellen om overmatig gebruik van alcohol terug te dringen. De schadelijke gevolgen voor de gezondheid van met name jongeren zijn inmiddels overbekend.

De overheid behoort volgens de fractie CU/SGP haar verantwoordelijk te nemen en dus echte kaders geven. Fractievoorzitter Henk van Dam: “Ik ben heel blij dat de meeste verenigingen deze verantwoordelijkheid aan kunnen en zelf heel goed verstandige afspraken kunnen maken, ik geloof in de kracht van verenigingen. Het is echter de taak van de overheid grenzen te stellen en niet zo ruim als nu in Woerden gebeurd is. Een gemiste kans dus”.  In juni komt de preventie en handhaving van alcoholmisbruik aan de orde. De fractie zal bij deze besprekingen weer alert zijn om zo mee te bouwen aan een gezonde samenleving.