30 september 2015

Fracties Christen Unie en SGP van Provinciale Staten bekijken de geluidswal

Een geluidswal langs de A12 op Woerdens grondgebied ten behoeve van de Utrechtse wijk Veldhuizen. Dat is de uitkomst van de behandeling van het inpassingsplan voor een geluidswal in de Provinciale Staten op maandag 21 september. Een jaren lange discussie is hiermee ten einde?

Afgelopen jaren is er over en weer contact geweest tussen de gemeente Utrecht en de gemeente Woerden over een aan te leggen geluidswal langs de A12. Dit met als doel om de overschrijding van de geluidsnorm te verminderen voor de inwoners van de wijk Veldhuizen. Onderzoeken zijn uitgevoerd en alternatieven zijn meer of minder goed bekeken. Samen kwamen de gemeenten er niet uit. Zo is het onderwerp en de beslissing bij de provincie terecht gekomen.

De fracties van de Christen Unie en de SGP van de Provinciale Staten zijn de situatie ter plekke gaan bekijken met de Woerdense ChristenUnie/SGP fractie. Ook wethouder Tymon de Weger heeft zich bij een werkbezoek aangesloten. Tijdens deze bezoeken is met de blik op de snelweg, de polder en de wijk Veldhuizen bekeken hoe de geluidswal langs de A12 in de polder komt te liggen. Daarbij is ook besproken wat de aanleiding is voor het voorstel tot de aanleg van de wal en wat er daarna allemaal is gepasseerd. De fracties van de Christen Unie en de SGP zijn in de Provinciale Staten samen opgetrokken en hebben zich sterk gemaakt om goed te kijken naar alternatieven voor er een onomkeerbaar besluit tot aanleg zou worden genomen. Ook hebben ze de aandacht gevestigd op behoud van de polder middels het opstellen van een kernrandvisie.

De uitkomst is zoals vermeld. De Provinciale Staten hebben besloten tot een Provinciaal Inpassings Plan. Dat betekent dus de aanleg van een geluidswal van circa 660 meter lang en 12 meter hoog. Maar dan wel een geluidswal die zoveel mogelijk afloopt over de laatste 200 meter.

Een jaren lange discussie is hiermee ten einde? De gemeente Woerden is zich aan het beraden over eventuele vervolgstappen.

Henk van der Griendt

Raadslid ChristenUnie / SGP