5 juli 2017

Gebruik van drugs neemt toe in Woerden!

 

Het gebruik van drugs door inwoners van Woerden is toegenomen tot het landelijke gemiddelde. Dit lag veel lager maar is door het gebruik van lachgas enorm toegenomen. Naast cannabis en ecstasy is lachgas inmiddels het meest gebruikte partydrugs.

Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks, gamen of gokken. De fractie ChristenUnie-SGP Woerden wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijkere plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs maar ook bijvoorbeeld gameverslaving en het gebruik van drugs. Het blijkt bijvoorbeeld ook dat gameverslaafden een grotere kans hebben op gokverslaving. Gelukkig komt daar steeds meer aandacht voor.

Wat ChristenUnie-SGP Woerden betreft wordt preventie op het gebied van gamen en gokken integraal onderdeel van het preventiebeleid. Het is belangrijk om jongeren te leren omgaan met risico's, om jongeren en hun ouders / opvoeders maar ook de professionals van goede informatie te voorzien om misbruik te voorkomen.

De fractie ChristenUnie-SGP Woerden wil een integrale aanpak, een afgestemd geheel van activiteiten om middelengebruik preventief aan te pakken in samenwerking met jongeren en volwassenen/ouderen zelf, scholen, ouders, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen, zoals kerkelijke gemeenten. Dat vergt inzet van heel veel partijen, als fractie zullen we ons daarvoor blijven inzetten.

Hugo Bulk
Commissielid Welzijn

Fractie ChristenUnie-SGP Woerden