14 januari 2015

Gijs van Leeuwen: Provincie, zinloos (politiek) geweld?! Of toch zinvol?

Hierbij nodigen wij u hartelijk uit voor de jaarvergadering van de SGP kiesvereniging Zegveld, die gehouden zal worden op D.V. woensdag 21 januari 2015 in ‘de Raadzaal’ van ‘de Milandhof’ te Zegveld. 

De agenda voor deze openbare vergadering is als volgt (de koffie staat om 20:00 uur klaar):

20:15 uur

1. Opening en welkom;

2. Dhr. G. van Leeuwen zal spreken over: Provincie, zinloos (politiek) geweld?! Of toch zinvol?;

3. Pauze;

4. Vervolg en gelegenheid tot het stellen van vragen;

5. Afscheid van dhr. L.M. Bos als voorzitter van de kiesvereniging;

6. Sluiting. 

Bij deze vergadering is iedereen hartelijk welkom. Breng familie, vrienden en vriendinnen mee naar deze interessante avond. Entree deze avond is gratis. Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. We streven er weer naar de avond om 22:00 uur af te sluiten.

Wie trekt zijn schoenen aan voor een avondje provincie? Het is een bestuurslaag waar u niets of nauwelijks iets van merkt. Toch? En... u laat uw schoenen onder de kapstok. U heeft wel wat beters te doen... of u blijft lekker bij de kachel... Maar D.V. 21 januari gaan we het eens kritisch bekijken. U mag meedoen!!  
Gijs van Leeuwen is SGP fractievoorzitter in de gemeenteraad van Houten en namens de SGP lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap de Stichtse Rijnlanden. Daarnaast is hij SGP lijsttrekker voor Provinciale Statenverkiezingen in D.V. maart 2015.