20 januari 2016

Gijzelingsdrama in Woerden

Gijzelingsdrama in Woerden

Recent verschenen berichten in diverse nieuwsmedia over een gijzelingsdrama in Woerden. De recherche heeft dit in onderzoek genomen, en een woordvoerder heeft op Facebook en Twitter medegedeeld dat de verdenkingen op waarheid berusten. De fractie van ChristenUnie/SGP gijzelt eigenhandig 16 raadsleden. Dat is kortweg de conclusie van het onderzoek. Deze groep van 16 zogenaamde coalitiegenoten heeft daarnaast last van het Stockholmsyndroom, waardoor zij zich zo verplaatsen in de gijzelnemers dat zij in de media het wangedrag goedpraten.

Rondom het verzoek van Stadshart Woerden, welke 13 koopzondagen willen in 2016, schetsen Inwonersbelangen en Lijst van der Does een bepaald beeld. De werkelijkheid is natuurlijk veel genuanceerder, maar helaas is dat een woord wat beide partijen niet kennen. Roepen vanaf de zijlijn is tenslotte veel makkelijker dan verantwoordelijkheid nemen in een coalitie.

Tijdens de verkiezingen hebben partijen idealen. Die worden opgesomd in de verkiezingsprogramma's en verdedigd tijdens debatten maar ook tijdens gesprekken op straat. De ene partij doet dat in de buurt waar ze denken stemmen te kunnen winnen, de andere partij doet dat op zondag bij een winkel die open is. Het verdedigen van je standpunten is vrijheid van meningsuiting en dat gebeurt in campagnetijd uiteraard. De ChristenUnie/SGP heeft haar idealen, welke zij baseert op Gods woord, de bijbel. Ons ideaal is een heerlijke door God gegeven rustdag waarop er niet gewerkt hoeft te worden. Geen 24-uurs economie, maar een dag voor gezin en samenleving en God dienen.

Na de verkiezingen breekt een tijd aan van onderhandelen. Partijen die andere ideeën hebben, verbinden zich aan elkaar middels een coalitieakkoord. Dat is een afspiegeling van het onderhandelingsresultaat, waarin iedere partij zo veel als mogelijk zijn eigen wensen heeft gerealiseerd. De ChristenUnie/SGP fractie heeft zich voor veel zaken hardgemaakt, waaronder de koopzondagen. Uiteindelijk hebben 5 partijen democratisch besloten om de status quo te handhaven. (8 algemene koopzondagen per jaar / 3 supermarkten elke zondag open). Voor alle fracties, inclusief de onze, een compromis. Na beraad hebben alle fracties en achterbannen daarmee ingestemd.

Uiteindelijk moet een gemeente wel bestuurd worden. Daarom staan er handtekeningen onder het akkoord. Dat is een gegeven en door nu te roepen dat dit akkoord maar op de schop moet, respecteren beide fracties een democratisch genomen besluit dus niet. Partijen die een akkoord sluiten en vervolgens daar mee breken, zijn geen knip voor de neus waard. Voor de komende verkiezingen maken InwonersBelangen en Lijst van der Does dus nu al duidelijk dat wat je ook met elkaar afspreekt, voor hen geen waarde heeft. Of zijn ze van mening dat een akkoord alleen een handtekening waardig is, indien je 100% je eigen programma bereikt en er dus geen enkel compromis gesloten kan worden?

CDA, InwonersBelangen en Lijst van der Does zitten niet in het college, doordat zij tijdens het onderhandelen afgevallen zijn. Dat is natuurlijk bijzonder teleurstellend voor die partijen. De reactie is echter totaal verschillend. Waar het CDA zich, ondanks de teleurstelling, juist constructief opstelt en een addendum op het coalitieakkoord ondertekend, laten InwonersBelangen en Lijst van der Does de inbreng lopen. Het CDA heeft uitdrukkelijk in het addendum laten opnemen dat de status quo zoals die was, ook deze bestuursperiode gehandhaafd blijft.

Tot op heden hebben wij van InwonersBelangen en Lijst van der Does slechts gehoord waar zij het niet mee eens zijn. Tijdens de laatste begrotingsbehandelingen was de reactie van InwonersBelangen tekenend: “wij verwachten dat de coalitie onze plannen toch niet steunt, dus hebben we de moeite maar niet genomen.” Tja, andere partijen “framen” en verwijten is dan makkelijker dan je idealen vertalen naar moties of amendementen!

Het is spijtig steeds te moeten constateren dat Inwonersbelangen en Lijst van der Does het nodig vinden om onze fractie als een karikatuur weg te zetten. Het zou hen sieren om inhoudelijk mee te praten over de volle breedte van het bestuur van Woerden. Dat hun ideaal anders is dan het onze (alle winkels open, volledige vrijheid voor de ondernemer) respecteren wij. De wijze van politiek bedrijven kunnen wij natuurlijk typeren als populistisch, maar we vinden dat niet respectvol en onthouden ons dus van dat soort simpele oneliners.

Het staat InwonersBelangen en Lijst van der Does vrij om de handschoen op te pakken en bij allerlei toekomstige onderwerpen mee te denken over oplossingen die Woerden beter maken! Bij deze zijn ze van harte uitgenodigd!

 

Simon Brouwer

Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP Woerden

Compromis