2 juni 2015

Groenstrook Nassaupark Harmelen onveilig

In de Woerdense Courant heeft u een stukje kunnen lezen met deze titel. Hierin staat beschreven dat aanwonenden zich er onveilig voelen want de staat van onderhoud geeft o.a. ruimte voor drugsdealers. 

Zij hebben middels een open brief dit onder de aandacht gebracht van de gemeente Woerden, het college en de gemeenteraad. Het CDA is dus op verzoek van de aanwonenden een kijkje gaan nemen. 

Hun oordeel is duidelijk zoals te lezen was in de Woerdense Courant: slecht onderhoud en onveilig. Wietzakjes zijn dan ook eenvoudig te vinden. Het CDA heeft als vervolg daarop dit onder de aandacht gebracht bij het college en vragen gesteld. Doet de fractie ChristenUnie / SGP niets zult u misschien denken?

Uiteraard is ook de fractie ChristenUnie / SGP op uitnodiging van de aanwonenden van Nassaupark en Oranjepark een kijkje gaan nemen bij de groenstrook. En dat was op hetzelfde moment dat ook wethouder De Weger en een VVD raadslid aanwezig waren. In alle rust is de ontstane situatie bekeken en besproken. Inderdaad is er het één en ander op te merken aan de groenstrook. Besproken is wat er de afgelopen periode zoal is voorgevallen. Ook de diverse contacten van de aanwonenden met de gemeente zijn in dat gesprek aan bod gekomen. De gemaakte inrichtingsplannen van de aanwonenden voor de groenstrook zijn bekeken. De wethouder heeft dit alles meegenomen om uit te zoeken en tot een oplossing te komen. Er zal dan weer een vervolg op komen. Voor ons als fractie heeft dit dan vertrouwen gegeven dat er bereidheid is om de problemen op te gaan lossen. We geven dan ook eerst de ruimte aan de wethouder en zijn ambtenaren om er samen met de aanwonenden uit te komen. In afwachting van het vervolg. Ook dat heeft onze aandacht.

Henk van der Griendt