3 juli 2015

Het geld is op, wat nu ...

Het geld is op, wat nu.

We staan in Woerden een flinke uitdaging om de begroting 2016 en volgende jaren sluitend te krijgen. We lopen aan tegen een structureel tekort van meer dan 5 miljoen per jaar. Hoe is dit zo gekomen?  Enige tijd geleden is er een onderzoek gedaan door bureau “Tien organisaties advies” naar het onderhoud van de openbare ruimte. Er waren veel klachten over het onderhoud van wegen, bruggen en het groen.  Er was veel onduidelijkheid hoe we er feitelijk voor stonden. En wat blijkt? De invoering van het onderhoudssysteem IBOR (systeem planmatig onderhoud) in 2008 heeft plaatsgevonden onder condities die onmogelijk tot een succes konden leiden, zo luidt de conclusie. 

Er is o.a. uitgegaan van te lage ramingen. Willen we het onderhoud weer op orde krijgen, moet er structureel meer geld naar toe. Daarbij komt ook nog eens dat de achterstand op onderhoud moet worden ingelopen.  Een flinke tegenvaller voor de Woerdense begroting. In algemene zin staat Woerden er ten opzichte van omliggende gemeenten financieel best wel goed voor. Maar de IBOR tegenvaller maakt dat we weer moeten zoeken waar die 5 miljoen vandaan moet komen. De fractie CU/SGP is een fractie van het gezonde huishoudboekje. Dus hebben we samen met andere partijen een motie ingediend waarbij we het college opdragen in een bepaalde volgorde 
bezuinigingsmaatregelen voor te stellen. We zullen hierbij ook de kerntakendiscussie moeten voeren.

De lastenverhoging voor onze inwoners komt pas als laatste aan bod. Met belangstelling wachten we nu de voorstellen van het college af.

Henk van Dam, raadslid