24 mei 2021

Het goede van rechts en links!

Zoals eerder door ons aangekondigd, hoopt op DV 31 mei 2021 de heer Chris Stoffer, lid van de Tweede kamer fractie van de SGP, te gast te zijn bij ons in Woerden.

Zijn enthousiasme, deskundigheid en gedrevenheid zal u allen bekend zijn. Van harte hoop ik dan ook dat u deze mogelijkheid aangrijpt om de heer Stoffer daadwerkelijk te ontmoeten.

Het bestuur ziet uit naar deze avond. Ruim anderhalf jaar is het onmogelijk geweest om elkaar in verenigingsverband te ontmoeten. We mogen, bij uitzondering, de kerkzaal van de Gereformeerde Gemeente in Woerden gebruiken voor deze avond. We hebben daarmee een veilige ruimte om met elkaar te spreken te luisteren en na te denken.

We zien uit naar uw aanwezigheid om 19.45 uur. Eerst zal er een korte ledenvergadering worden gehouden. Om 20.15 uur begint de avond waarin de heer Stoffer met ons zal nadenken over de actualiteit van de Haagse politiek. Het zal u niet ontgaan zijn dat de bestuurlijke ontwikkelingen in Den Haag zorgelijk zijn.
Maar, hoe zorgelijk zijn ze eigenlijk en hoe duiden we dat?
De eerste aanmeldingen zijn al binnen maar er kunnen er nog meer in de ruime kerkzaal. Daarom nodigen we u van harte uit om deze avond bij te wonen.

Meldt u alstublieft eerst aan via de secretaris: secretaris@sgp-woerden.nl

zie de link voor het programma/flyer