17 oktober 2014

IBOR - Wat is de actuele status?

IBOR

De afgelopen weken heeft u deze term vast voorbij horen komen. IBOR staat voor Integraal Beheer Openbare Ruimte. In 2009 heeft de raad van Woerden gekozen voor deze manier om de openbare ruimte structureel te onderhouden. Voorheen reageerde men te veel op incidenten en gebeurde het regelmatig dat er bij het onderhoud onvoldoende budget was. Bijvoorbeeld indien een boom gekapt moest worden i.v.m. de veiligheid, kon er geen nieuwe boom worden teruggeplaatst omdat hier geen geld voor was gereserveerd. Nadat het college met de nieuwe systematiek van start ging, kregen we te maken met een financiële crisis. Door de achtereenvolgende raden en colleges is de keuze gemaakt om het budget fors te verlagen. Als fractie staan wij nog steeds achter die keuze, maar inmiddels worden een aantal dingen duidelijk (u heeft hierover de afgelopen tijd regelmatig kunnen lezen in de media).

-          Het onderhoudsniveau wat we hebben afgesproken (niveau C) is inmiddels bereikt doordat er minder onderhoud is gepleegd.
-          Inspecties van het totale areaal (wat heeft de gemeente in bezit, zoals bomen, bruggen, wegen, fietspaden enz) maken duidelijk dat het budget onvoldoende past bij wat we aan areaal hebben.
-          Uitbreiding (bijv. door aanleg van nieuwe straten of wijken) is nog niet geheel vertaald in een verhoging van het budget.

Samengevat er moet dus iets gebeuren om op het gewenste niveau te komen en te blijven. En iedereen snapt dat achterstallig onderhoud vaak duurder is dan tijdig bijhouden.

Als fractie hebben we regelmatig contact met de verantwoordelijk wethouder Cor van Tuijl. En gelukkig weten veel inwoners ons als fractie ook te vinden met opmerkingen, tips enz. De komende tijd vindt er een evaluatie plaats naar de effectiviteit van de systematiek. Met belangstelling zien we de uitkomsten tegemoet. Het zou dus zomaar kunnen dat hier extra middelen voor moeten worden vrijgemaakt. Uiteindelijk zal er dus wel een keuze moeten worden gemaakt hoeveel nodig is om de openbare ruimte voor ons allemaal aantrekkelijk te houden.

Simon Brouwer