24 september 2015

Ik was vreemdeling, en u verleende Mij onderdak

De beelden die we dagelijks in de media zien, de berichten die we horen, het raakt onze fractie. Wij willen ons in dit debat en in komende debatten laten leiden door de woorden van Jezus: “want ik had honger, en u gaf mij te eten; Ik had dorst, en u gaf mij te drinken; Ik was vreemdeling, en u verleende mij onderdak”.

Afgelopen donderdag was er sprake van een noodsituatie, het COA zocht voor dezelfde avond nog opvang voor 750 vluchtelingen. De burgemeester heeft hierin een eigen bevoegdheid, en het is goed dat die hulp is aangeboden. Het COA heeft daar toen geen gebruik van gemaakt, maar het is goed dat we hier vanavond toch dit onderwerp bespreken.

Vanuit een stuk naastenliefde staan wij positief ten opzichte van de noodopvang. Toch is ook hier communicatie het toverwoord. Vrijdag werden wij door de burgemeester op de hoogte gesteld, en vrijdagavond werd ik al meerdere keren aangesproken door inwoners. Dat varieert van hoe lang worden de mensen opgesloten tot waar kan ik helpen met bedden klaarzetten. Er komen dus direct veel vragen op ons af. We zijn blij dat er inmiddels goede en duidelijke informatie gegeven is, we hebben ook begrepen dat scholen en direct betrokkenen op de hoogte zijn gebracht.

Voorzitter, de voornaamste vraag die op ons af gaat komen, is hoe nu verder. Als de noodopvang voor 72 uur ingezet is, hoe gaan we dan om met de structurele opvang. De hoge heren in Europa komen er nog niet uit, maar laten we in Woerden laten zien dat mensen in nood niet in de steek gelaten worden. En om onrust, of dat nu terecht of onterecht is, te voorkomen roepen wij het college op om duidelijk en transparant te communiceren en vooral tijdig in te zetten en voor te sorteren! Betrek inwoners, maatschappelijke organisaties, maar ook kerken en diaconieën erbij. Dat creëert draagvlak en vele handen maken licht werk! 

Voor meer info, zie ook https://www.woerden.nl/onderwerpen/hulp-en-zorg/nieuws/crisis-noodopvang-voor-vluchtelingen-woerden