13 juni 2016

Jonge mantelzorgers in Woerden

Nu is het zo dat gemeenten jongeren meetellen bij het bepalen van de indicaties, omdat kinderen - zo is de redenering - ook huishoudelijke taken kunnen verrichten. Woerden maakt hierop geen uitzondering. Er is één gemeente in Nederland die jongeren vrijstelt van mantelzorg. In het Brabantse Uden worden jongeren bij het bepalen van de juiste zorg niet als mantelzorger meegerekend. 

Volgens de belangenvereniging van mantelzorgers is één op de tien kinderen op de middelbare school in Nederland een jonge mantelzorger, en groeit op met een familielid dat bijvoorbeeld chronisch ziek is. Het lastige van deze groep jongeren is dat ze lang niet altijd zichtbaar zijn. Gemeenten moeten deze kwetsbare groep dan ook beter beschermen, vindt de belangenvereniging.

In de gemeente Uden wordt er ook op scholen actief gekeken of er problemen zijn bij jonge mantelzorgers. "Wij vonden dat nodig omdat jongeren een goede basis moeten krijgen voor hun toekomst en bestaanszekerheid. Daarbij moeten ze niet worden belast door allerlei zware zorgtaken, waardoor ze ook psychisch onder druk komen te staan", zegt Overmans, wethouder Sociale Zaken in gemeente Uden.

Het blijkt dat als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen dat negatieve gevolgen kan hebben voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze last krijgen van stress en hebben op latere leeftijd vaker behoefte aan psychologische hulp.  Sommige middelbare scholen geven gastlessen over mantelzorg door jongeren. Een onderwerp waar leerlingen weinig over weten, terwijl veel van hen er mee te maken hebben. Veel jongeren schamen zich ervoor, praten er niet over of zien zichzelf niet als mantelzorger.

Omdat de Gemeenteraad van Woerden in september 2016 een plan ontvangt met de voorstellen van het college, om mantelzorgers verder te ondersteunen heeft de fractie van CU-SGP Woerden een aantal vragen gesteld aan het college:

1) Hoeveel jongere mantelzorgers, tot 18 jaar, zijn er in beeld bij de Gemeente Woerden?

2) 38% van de mantelzorgers in Woerden kent een hoge belasting (bron: waarstaatjegemeente.nl), hoeveel daarvan zijn jonger dan 18 jaar?

3) Hoe wordt de inzet van jongere mantelzorgers in Woerden bij een indicatie meegeteld?

4) Herkent het college dat de inzet door jongere mantelzorgers uit Woerden voor hen negatieve gevolgen kan hebben?

5) Is het college van mening dat jongere mantelzorgers tot 18 jaar, niet of minder belast zouden moeten zijn met mantelzorg?

6) Neemt het college de problematiek van jongere mantelzorgers mee in het plan van september 2016?

De CU-SGP fractie wacht de beantwoording van het college af. Afhankelijk van de antwoorden, zullen we bekijken of er een vervolg nodig is voor jonge mantelzorgers in Woerden.

Voor jonge mantelzorgers moeten we oog hebben en houden!

Hugo Bulk
Fractie CU-SGP Woerden
hugobulk@cusgpwoerden.nl