9 januari 2017

Kosten bestemmingsplan crematorium Rijnhof

 

In de Telegraaf van 24 november 2016 stond een artikel over de kosten die het ontwikkelen van een bestemmingsplan om op de begraafplaats Rijnhof te Woerden een crematorium mogelijk te maken met zich mee brengt.

Artikel Telegraaf

Alle kosten zijn nog niet bekend volgens de krant. Wel staat vast dat de teller al op € 163.000 voor verrichte werkzaamheden vanaf maart 2014 staat. De totale kosten lopen nog op, omdat rekeningen met enkele maanden vertraging binnenkomen en het dossier nog niet is afgerond. En vervolgens dienen daarbij nog de rekeningen voor onderzoeken van verschillende adviesbureaus en de ambtelijke inzet te worden opgeteld.


In de begrotingscommissie van november 2015 is, na vragen van de ChristenUnie/SGP, door het college (bij monde van wethouder Duindam) uitgesproken dat er 50k in de risico paragraaf wordt opgenomen en 25k geïnvesteerd wordt in een bestemmingsplan. In een later stadium zullen de kosten met de ondernemer/marktpartij worden verrekend.

Zie de link voor de artikel 40 vragen link

 

Ook 7-1-2017 is het crematorium weer in het nieuws

 

Eric de Jonge