20 april 2015

Ledenvergadering en Vuile.. lege of gevouwen handen?

Maandag 20/4 is er weer een ledenvergadering voor de kiesvereniging van SGP Woerden. U bent van harte welkom.

Inhoud

  • Dilemma zondag Bodegraven
  • Tijdens de avond voeren we het debat in groepjes a.d.h.v. casussen.

Wanneer

  • 19.15 uur inloop
  • 19.30 uur (besloten)
  • 20.15 uur (openbaar)

Waar

Jan de Bakkerschool
Irisstraat 2 3442XH Woerden

dEBAT

In deze politieke werkelijkheid opereert de SGP. En de laatste decennia steeds vaker ook als bestuurder, wethouder, burgemeester, gedeputeerde, etc. Kan een SGP-er nog wel deelnemen aan de politiek? Als raadslid kun je misschien nog getuigen, maar wat moet je als bestuurder? Hoe moet je je opstellen als je door bestuurlijke verantwoordelijkheid, meewerkt aan uitvoering van besluiten, die mijlenver afstaan van de SGPbeginselen?

Kiezen we dan voor vuile, lege of gevouwen handen? Geef
je bij onderhandelingen een beetje toe in ruil voor bestuurlijk mee kunnen doen, erger te voorkomen en maak je vuile handen,
of haak je dan als SGP-er af en sta je met lege handen? Over het thema "Dilemma's tussen principiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid in de praktijk" gaat het aankomende maandagavond 20 april.

Lees verder in de officiele uitnodiging:

LV 20150420.pdf