12 juni 2017

Leefbaarheid in wijken en dorpen


Samen met de inwoners wil de gemeente Woerden streven naar leefbare wijken en dorpen. Het denken binnen de gemeentelijke-organisatie van Woerden moet beginnen in de wijk, bij de inwoners, de bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat vraagt om een gebiedsgerichte aanpak door iemand die mandaat heeft om beslissingen te nemen! 


Gebiedsgericht Werken vraagt om een nieuw type wijkambtenaar die beschikt over stevige competenties. Lastige gesprekken in de wijk of het dorp aan te kunnen gaan, om zaken binnen de gemeentelijke organisatie krachtig aan te kunnen kaarten, creatief mee te kunnen denken en om mensen en organisatie met elkaar te kunnen verbinden. Dit vraagt brede generalistische kennis, stevige vaardigheden en het vermogen snel een breed netwerk op te bouwen in het dorp of de wijk. 

Een uitgebreide verbinding met het thema veiligheid vinden wij belangrijk, net zoals de verbinding met sociale onderwerpen binnen een dorp of wijk. Ondertussen blijven de wijk- dorpsplatforms de rol op zich nemen die zij zelf wensen. Als geen ander weten de platforms wat er speelt in de samenleving. 

Tijdens de raadsvergadering van juni 2017 zal het voorstel over Gebiedsgericht Werken verder besproken worden door de raad. CU-SGP Woerden is voorstander van de nieuwe manier van werken! 

Hugo Bulk
Fractie CU-SGP Woerden