14 januari 2014

naar de Kern - Verkiezingsprogramma 2014-2018

Naar de Kern

Hier vind u het verkiezingsprogramma van de SGP in Woerden. Wij kiezen bewust voor de slogan “naar de Kern”! Allereerst baseert de SGP zich op Gods Woord, de Bijbel. Dit is de kern van ons handelen. Bij alle zaken die onze aandacht vragen, gaan we terug naar de Kern met een hoofdletter K.

In het verkiezingsprogramma zijn de beginselen van Gods Woord concreet toegesneden op de praktijk van het gemeentelijk beleid. Dit programma bevat concrete acties en voornemens die een bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart van de burgers van Woerden.

Naar de kern betekent ook een kleinere overheid, die terug gaat naar wat wettelijk nodig is. Geen onnodige zaken die burgers of bedrijfsleven zelf in staat zijn om op te pakken. De bezuinigingen van de afgelopen vier jaar zijn hard nodig geweest om een stabiele basis te geven aan de begroting van de gemeente. Ook de komende jaren zal ‘scherp aan de wind gezeild worden’.

Naar de kern slaat ook op de kernen van de gemeente Woerden. Naast de dorpen Harmelen, Kamerik en Zegveld zijn ook de wijken belangrijk. Het wijkgericht werken van de afgelopen jaren, zetten we voort en breiden we uit. Hiervoor zetten we een wijkbudget in, wat bewoners zelf inzetten naar eigen inzicht, binnen kaders. Op die manier versterken ze de eigenheid en vitaliteit van dorp of wijk.

De afgelopen vier jaar hebben wij samen met de ChristenUnie collegeverantwoordelijkheid gedragen. Eerst met als wethouder Titia Cnossen, en sinds maart 2012 met Cor van Tuijl als wethouder. Dat is een bijzondere positie, omdat je als fractie veel meer “aan de voorkant” van de besluitvorming zit. Ook de komende vier jaar zetten wij ons in voor onze prachtige gemeente, waar zoveel moois is wat het waard is om ons voor in te zetten.

De gemeente Woerden kenmerkt zich door een rijk verenigingsleven, en veel vrijwilligers zijn actief binnen verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties of bijvoorbeeld als mantelzorger. Het ondersteunen van vrijwilligers is een kerntaak van de gemeente, immers zij zijn de ‘smeerolie’ van de samenleving en verdienen onze steun en waardering. Juist om te zorgen dat vrijwilligers, die in WMO of mantelzorg actief zijn, niet vastlopen maar vrijwilliger blijven!

Naar de Kern is wat de SGP betreft: een overheid die doet wat nodig is en laat wat overbodig is. Een overheid die zich laat leiden door Bijbelse normen en waarden.  Spreekt u dat aan, stem dan op 19 maart SGP! 

Simon Brouwer

Lijsttrekker SGP Woerden