13 januari 2014

Nieuwe Drank- en Horecawet

 
De fractie ChristenUnie/SGP wil dat de gemeente afspraken gaat maken met paracommerciële instellingen zoals sportverenigingen om het alcoholgebruik van met name jongeren terug te dringen. Dit kan door bijvoorbeeld convenanten af te sluiten. 
 
Wat is er aan de hand?
Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank en Horecawet (DHW) van kracht. Met de nieuwe wet is het volgende veranderd:
- Het bezit van alcohol door jongeren onder de 18 jaar in de openbare ruimte is strafbaar.
- De gemeente i.c. de burgemeester heeft de vergunningverlenende en handhavende bevoegdheid
- De gemeenteraad heeft de bevoegdheid t.a.v. het opstellen van een paracommerciële verordening dan wel aanpassing van de APV (Algemene Politie Verordening)
- De regels voor vergunning verlening zijn vereenvoudigd.
 
Het doel van de wet is vooral het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De fractie is blij met deze wet want de schadelijke gevolgen van alcohol vooral op jonge leeftijd zijn bekend: Schade aan hersenen, enorme toename van ziekenhuisopname als gevolg van alcoholvergiftiging, meer kans op verslaving, meer agressie en geweld. Heel goed dus dat hier nu aandacht voor is. In de commissie Middelen hebben we gepleit om maatwerk afspraken te maken met verenigingen om het alcoholgebruik terug te dringen. In een convenant kan dit worden vastgelegd. En als sportverenigingen zich hieraan houden kunnen zij in aanmerking komen voor een keurmerk met certificaat: Alcohol Bewuste Vereniging. Het voornemen is om een motie hierover in te dienen. Wij willen dat de openingstijden van de bar worden gekoppeld aan de sportactiviteiten, bijvoorbeeld anderhalf uur na de laatste activiteit en dat verenigingen zelf verantwoordelijkheid nemen in het handhaven hiervan. In heel veel gevallen gebeurd dit gelukkig ook. De gemeentelijke handhaving van de Drank en Horecawet moet wat ons betreft echt beter worden opgepakt. De gemeente wil dit in regionaal verband organiseren. De CU/SGP is daar niet tegen maar er moet wel meer controle plaatsvinden dan tot nu toe gebeurd. Hier komen we in de Raad de komende maanden nog over te spreken. 
 
Tenslotte zijn wij blij dat de burgemeester, in antwoord op vragen van onze fractie, toezegde een proef te starten om z.g. Suswachten (lees hier over deze wachten in Alblasserdam: http://www.alblasserdam.nl/alblasserdam?waxtrapp=rulznXsHapObkOnMGCOirwWfrwW) in de binnenstad in te zetten om horecagerelateerde overlast tegen te gaan.