4 oktober 2013

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2013

 

Najaar

Na een mooie lange zomer, waarin velen van ons tijdens hun vakantie volop hebben kunnen genieten van het prachtige zomerweer, is het najaar weer aangebroken. Het vergaderseizoen is begonnen en dat geldt in het bijzonder wel voor hen die bij de politiek betrokken zijn. Het politieke leven draait weer volop, zowel in Den Haag als in onze gemeente Woerden. Het belooft met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 een druk seizoen te worden. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart, de lijsttrekkers van de verschillende partijen worden bekend gemaakt en de verkiezingscampagnes gaan binnenkort starten. Ook de SGP in Woerden is gestart en zal de komende tijd van zich laten horen. Wij wensen het campagneteam en in het bijzonder lijsttrekker Simon Brouwer van harte sterkte toe.
 

Stadhuis

Afgelopen week stond er een discussie op de agenda over het stadhuis. Gezien de toestand van het stadhuis moet er iets gebeuren, en de raad werd gevraagd om een richting te kiezen. Recent hebben we met een aantal raadsleden zelf gekeken naar de staat van onderhoud. En dan schrik je echt! Toen het stadhuis betrokken werd, was duidelijk uitgesproken dat het voor een korte periode zou zijn. De jaarlijkse kosten zijn enorm en als werkgever dienen de belangen van de werknemers ook geborgd te zijn. Dat alles vergt een investering. Niets doen is geen optie, want dan blijven de exploitatiekosten hoog en is het zelfs denkbaar dat over twee of drie jaar de arbeidsinspectie ingrijpt.
Voor ons als fractie zijn een aantal aandachtspunten van belang:
- bereikbaarheid is belangrijk, zowel voor bezoekers als personeel;
- als de gemeente bedrijventerreinen wil revitaliseren, dan kan men nu een mooi voorbeeld geven en als aanjager functioneren.
- representativiteit is voor ons niet het belangrijkste argument, slechts bij gelijk budget is dit doorslaggevend;
- flexibiliteit is wel belangrijk, immers het is met alle ontwikkelingen lastig te bepalen hoeveel ruimte nodig is (denk aan samenwerking Oudewater, Het Nieuwe Werken, maar ook een experiment waarbij een gemeente zonder fysiek stadhuis werkt).
Voor ons als fractie is duidelijk dat er iets moet gebeuren en wel op korte termijn. We zullen zeker niet accepteren dat er zeer ambitieuze plannen komen. Kosten en baten moeten helder worden afgewogen en zakelijk worden bekeken. Daarbij is wat ons betreft alles bespreekbaar.
Onze aandachtspunten worden breed gedeeld door de raad. Met deze richtinggevende uitspraak van onze fractie zal het college nu starten met een verdere uitwerking.
De optie ‘blijven zitten waar we nu zitten’ zien wij niet als een haalbare optie. Binnenkort dus voor uw rijbewijs naar een andere plek? Tja, het zou zo maar kunnen.
 

Vernieuwing Brediuspark

Iedereen kent het Brediuspark in Woerden wel. Daar staan de nodige zaken op stapel. Er zijn diverse groepen die het park aantrekkelijker willen maken voor de inwoners en bezoekers van Woerden. Wij steunen zulke initiatieven vanuit de samenleving van harte. Wellicht ontvangt u deze nieuwsbrief en kunt u nog net de informatieavond bezoeken waar het toekomstplan door de initiatiefgroep Bredius wordt gepresenteerd. Kijk ook zeker op www.brediuspark.nl. Op 17 oktober gaat de gemeenteraad, en dus ook onze fractie, in gesprek met alle partijen die een goed plan hebben.
Ons standpunt in dit verhaal is helder: we vinden het prima dat het Brediuspark op een hoger plan gebracht wordt. Dat is ook zeker nodig, gezien de staat van diverse objecten. Daar moet je niet te lang meer mee wachten. Wij vinden verder dat het college elk plan een kans moet geven, samenwerking stimuleert en wijst op het feit dat de handen uit de mouwen gestoken moeten worden. We gaan voor behoud van een bijzonder stukje Woerden!
Ondertussen heeft er voor de zomervakantie een zeer nuttige en constructieve avond plaatsgevonden met als onderwerp het gemeentelijk verkiezingsprogramma 2014-2018. Maart 2014 zijn er namelijk weer verkiezingen. Met een zeer brede dwarsdoorsnede van SGP-leden en mensen die ons een warm hart toedragen, hebben we veel zaken op een rij gezet. Hiervoor allemaal nog hartelijk bedankt! Met alle input en inspiratie is gewerkt aan een concept van het verkiezingsprogramma. Dit wordt vervolgens gedeeld met een groep mensen, die het aanvullen en feedback geven, om zo naar de definitieve versie toe te werken. In november maken we gezamenlijk het verkiezingsprogramma definitief. Heb jij, heeft u nog concrete punten, ideeën of suggesties? Mail ze naar edejonge@sgp-woerden.nl.
Kijk verder ook zeker eens op de de verschillende twitteraccounts van de SGP Woerden.
 

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2014

De eerste vijf kandidaten van de SGP te Woerden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zijn op de ledenvergadering van maandag 16 september vastgesteld. Het betreft de volgende personen:
1. Simon Brouwer
2. Eric de Jonge
3. Cor van Tuijl
4. Stephan Pak
5. Cornelis Both.
Na 25 jaar zal de lijst nu niet door Cor van Tuijl, maar door Simon Brouwer worden aangevoerd. Van Tuijl neemt deze keer de derde plaats in op de lijst. Simon Brouwer is inmiddels al een aantal jaren actief in de plaatselijke politiek en geniet het vertrouwen van zijn achterban. Wij wensen hem voor de komende verkiezingscampagne en het raadslidmaatschap Gods zegen toe.
 

Voor elkaar

In Den Haag is het weer rustig geworden, de begroting is ingediend en de fracties hebben hun zegje gedaan. Fractieleider Van der Staaij van de SGP heeft ook zijn bijdrage geleverd. Hij stelde zich voor hoe alle fracties de Kamer en het kabinet uitnodigden voor een werkbezoek, om te laten zien wat de speerpunten van het eigen beleid zijn. Toen hij tenslotte uitkwam bij wat de SGP beweegt, zou hij ze o.a. meenemen naar het werk van mantelzorgers en naar goede doelen, en wijzen op de rol die kerken hierin spelen.
Een van de speerpunten van de SGP heet kortweg ‘Vóór elkaar’. Het gaat om kwetsbaren in de samenleving en de verantwoordelijkheid die we als burgers voor elkaar hebben. U kunt het allemaal teruglezen op de website van de SGP. Op veel plaatsen in Gods Woord komt de oproep om voor elkaar te zorgen tot ons. Zie Deuteronomium 15, waar we worden aangespoord om onze hand mild open te doen voor de bedrukten en armen in ons land (vers 11).
 

Sponsors

  • T.A. Blonk, onderhoud, tel.: 0348-691100
  • J. Boonzaaijer, hovenier, tel.: 0346-265095
  • HP Bouw, bouwbedrijf, tel.: 0348-420777
  • H. Meijer, aannemingsbedrijf, tel.: 0348-691572
  • Sjors Noordzij, hovenier, tel.: 0348-562771
  • Samsom, loodgietersbedrijf, tel.: 0348-401733
  • Treur, ‘Pure kaasbeleving’, tel.: 0348-688941
  • Verlaan T. B.V., autobedrijf, tel.: 0348-444242

De nieuwsbrief in PDF formaat downloaden