12 februari 2015

Nut van het waterschap

Lijsttrekker F. van Os over het nut van het waterschap

De functie van het waterschap staat centraal tijdens de ledenvergadering. Dit in het kader van de waterschapsverkiezingen van D.V. 18 maart. De spreker, dhr. Van Os, licht het onderwerp toe door het een en ander te vertellen over de waterzuiveringsinstallaties, het beheer van de installaties, maar ook ons waterverbruik aan de hand van cijfers.

De SGP wil blijven investeren in dijkversterking en rattenbestrijding. Verder moet het waterschap kostenbewust werken. Het waterschap moet zelfstandig blijven en samenwerken waar dit mogelijk en efficiënt is. Kortom: stem Stevige dijken, Gezond water, Peil in orde.

Door prikkelende stellingen zijn de leden actief in discussie gegaan. Na afloop is de discussie plenair afgerond.