4 november 2015

Passend onderwijs in Woerden

Onderwijs in Woerden 2016

Sociale uitsluiting en pesten op scholen, is een groot en maatschappelijk probleem. De fractie CU-SGP vindt dat alle kinderen een plek moeten hebben op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.  Zeker voor kwetsbare kinderen en jongeren waar ook  meer- en hoogbegaafde kinderen bij horen. Als fractie hebben wij zorg over de kinderen die sociaal worden uitgesloten en worden gepest. Passend onderwijs, alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Iedere leerling krijgt dus onderwijs dat op haar of hem is afgestemd. Dus niet alleen nodig op leerkundig terrein maar ook op sociaal gebied.    

Voelt een leerling zich veilig en welkom op school?  Kan iedereen meedoen? De onderwijsbehoefte van de leerling moet altijd centraal staan. Ook voor meer-en hoogbegaafde leerlingen hoort dit wat ons betreft binnen het aanbod van een school. De geldelijke middelen van het Rijk om Passend Onderwijs mogelijk te maken moeten goed worden blijven ingezet om iedere leerling positief mee te laten doen op school.

Een voorbeeld waar Passend Onderwijs ook in terugkomt zijn de nieuwbouwplannen van twee basisscholen in Kamerik, De Eben-Haëzer en De Wijde Blik school.  Toegankelijkheid voor minder valide kinderen en bijvoorbeeld extra ruimten voor slechthorende kinderen zijn voorbeelden hoe  Passend Onderwijs in de praktijk wordt gebracht.

Hugo Bulk
Twitter: @HugoBulk
Mail: hugobulk@cusgpwoerden.nl