3 maart 2014

Proefboerderij lijsttrekkers debat

Dinsdag 25 februari ’14 was er in de proefboerderij een debat georganiseerd. De hoofdvraag ging over hoe de Woerden na 2014 omgaat met de boeren in de gemeente. Eerst kregen de partijvertegenwoordigers 3 minuten om de standpunten kenbaar te maken, zowel op algemeen als op agrarisch vlak. De partijen waren het er met elkaar eens dat de boeren gesteund moeten worden in hun werk, want zij zijn de motor van het Groene Hart. Daarom moeten niet teveel regels worden opgelegd, hoewel het milieu ook goed gehouden moet worden, door middel van daarvoor gemaakte wetten. Zo werd er gemeld dat agrarische bedrijven vaak lang moeten wachten met bouwen doordat de welstandscommissie en archeologen eerst het te bebouwen gebied moeten controleren, iets waar soms maanden overheen gaat. Alle partijen waren het ermee eens dat de boeren minder last moeten hebben van de regels om te bouwen, maar dat er, aldus Simon Brouwer, eerst goede plannen gemaakt moeten worden in goed overleg met de welstandscommissie. Hij pleitte namens de SGP voor ruimte voor de boeren in de gemeente Woerden, en ook speciaal ruimte voor het dorp Zegveld.

Later op de avond werden stellingen behandeld, die onder andere gingen over de nokhoogte, de schaalvergroting van agrarische bedrijven en over de stikstofsalderingsbank. Daarover liepen de meningen wat uiteen, maar iedereen was het erover eens dat de boeren niet teveel regels opgelegd moeten krijgen. Aan het einde van de avond werden nog wat andere dingen besproken zoals de Bijleveldpolder en de Rijnstraatgracht. Sommige politici vonden dat de Bijleveldpolder een polder moest blijven, terwijl anderen pleitten voor meer natuur- of recreatiegebieden. Over de Rijngracht was iedereen het met elkaar eens: het zou mooi voor het centrum zijn, maar er is absoluut geen geld voor. Hiernaast werd nog gezegd dat educatie over de landbouw en meer wandelpaden door de polders goed zouden zijn. Hierna werd de avond afgesloten.