24 februari 2017

Raadsakkoord

 

De volledige raad heeft een bestuursakkoord ondertekend wat staat voor gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een stabiel bestuur.

De bijdrage van de CU/SGP:

Dank voor het laatste woord. Vanuit onze wat bijzondere positie, wil ik graag een aantal punten kort aanstippen.

De ChristenUnie/SGP vind het moedig dat de raad vanavond unaniem haar vertrouwen in elkaar uitspreekt. Toen wij in december uit de coalitie stapten, was dat met pijn in het hart en met zorgen over de stabiliteit van het stadsbestuur. In januari heb ik de raad voorgehouden om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen. Na een proces onder begeleiding van Roland van Schelven ligt er nu een eindresultaat.

Een bijzonder punt gaat over het crematorium. We willen graag een omissie herstellen, nl dat de raad expliciet een besluit neemt over de wensen m.b.t. de vestiging van een crematorium in Woerden. Dit gelet op het feit dat de wens van onze achterban gericht is op begraven i.p.v. cremeren.

Wat onze fractie betreft, zijn we blij dat er een uitspraak gedaan wordt over de mate van het onderlinge vertrouwen die bepalend is voor de bestuurscultuur. In dat vertrouwen zal ook onze fractie, ondanks het aftreden van een prima en gewaardeerde wethouder en het uit de coalitie terugtreden, het bestuursakkoord ondertekenen. Juist om daarmee te onderstrepen dat de ChristenUnie/SGP een stabiel gemeentebestuur nastreeft!

Als je het laatste woord hebt, is het goed om af te sluiten met een dankwoord. Dank aan Roland en Erwin, de koppelbazen van Woerden!

 

Hierbij de link  naar het bestuursakkoord