7 januari 2014

Romeinse Helm in Woerden

In 1999 werd tijdens baggerwerkzaamheden in de Singel in Woerden een Romeinse helm ontdekt. Amateurarcheoloog André van der Ende heeft destijds het halve eigendom van de helm van de baggeraar gekocht. De gemeente Woerden is voor de andere helft eigenaar van de helm. Gezamenlijk hebben beide eigenaren besloten de helm te laten restaureren. De helm is daarvoor thans bij het Limburgse restauratieatelier Restaura te Haelen. De vondst kan vanaf medio zomer 2014 tentoongesteld worden in het Stadsmuseum. De helm, die dateert uit de 2de of begin 3de eeuw na Christus is een bijzonder stuk. Het gaat waarschijnlijk om een helm die niet gebruikt is bij gevechten, maar meer bij bijzondere evenementen, zoals parades en militaire oefeningen. Het dunne bronsplaat zal er opgepoetst als blinkend goud hebben uitgezien. Aan het voorhoofd is de kop van waarschijnlijk een adelaar bevestigd geweest. Deze imponerende vogel is eveneens gevonden bij de baggerwerkzaamheden. Zelfs één van de glazen ogen van de vogel is nog aanwezig. Onderzoekers sluiten niet uit dat de paradehelm aan één van de ruiters van de in Woerden gelegerde eenheden heeft toebehoord.